"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-06

Vernissage för konstforskningsprojektet In the Greenery

NYHET In the Greenery visar tre nya ljudinstallationer av Janna Holmstedt. Utställningen är en del av hennes forskningsprojekt som doktorand på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

2012 gjorde Janna Holmstedt ett kritikerrosat framträdande på Inter Arts Center med sin performance Limit-Cruisers. Nu återvänder hon med utställningen "In the Greenery". Tre ljudinstallationer, där minne, glömska, förlust, och transformation utgör kärnan i berättelserna.

Installationerna kan upplevas separat, men tillsammans bildar de en intrikat väv. Som besökare går du in i en akustisk och visuell miljö bestående av ljus, ljud, växter, konstruktioner, och positioner. En berättelse vecklas ut som kretsar kring ljus och bildframställning; minne och mening; samt försök att fånga ord och styra bilder.

Fyra karaktärer kan sägas vara nyckelfigurer, för vilka förhållandet mellan den konkreta världen och dess representationer har vänts upp och ned. Varken språket eller synen kan längre tas för givna. "Greenery" kan anspela på lövverk, fotosyntesens huvudorgan, eller på växthus, d.v.s. miljöer utformade för att gynna en snabb tillväxt och utveckling. Vilken typ av tillväxt och transformation de olika anordningarna i utställningen har att erbjuda är dock en öppen fråga.

Janna Holmstedt är för närvarande doktorand i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. I essän ”Hålets artikulationer” för tidskriften Glänta (#2:15) kan du läsa ett bearbetat utdrag ur hennes pågående konstnärliga forskningsprojekt. Essän utgår från ett vetenskapligt experiment där syftet var att studerade språk, kommunikation och intelligens. Men rösten, liksom lyssnandet, visar sig vara undflyende fenomen. Var äger kommunikationen egentligen rum? 

In the Greenery visas på Inter Arts Center, Malmö, 8-30 april 2016

Läs mer om utställningen In the Greenary

Läs mer om Janna Holmstedt

Redaktör: Per Melander