"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-02

Vernissage med fokus på klimat och hållbar utveckling

NYHET Idag höll programstudenter från termin två på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap en vernissage där de visade upp sina senaste projekt.

Text: Jonas Vågström

Uppgiften gick ut på att skriva tre artiklar som sedan skulle sammanfogas i ett uppslag bestående av två ståendes A3. De fick öva sig i att sovra bland stora mängder information, koppla ihop ämnet med en egen vinkel och slutligen sätta allt i en egen layout.
 
Den första av de tre artiklarna skulle bestå av en övergripande om FN:s globala mål kopplat till den rapport från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som publicerades den 4 april).
 
För den andra artikel fick studenten själv välja ett av de globala målen, med tillhörande delmål, och sedan beskriver dessa mer utförligt.
 
Den tredje och sista artikeln skulle fokusera på ett lokalt projekt som syftar till hållbar utveckling. I detta ingick att besöka projektet, intervjua och ta egna bilder. 
 
Alltsammans skulle sedan layoutas i en egenframtagen design till uppslaget.