"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-20

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

NYHET Kemiprofessor Christiane Funk tillbringade förra sommaren i Australien där hon forskade om bioplaster. Arbetet mynnade i en artikel om gröna bioplaster som nu valts ut att ingå i en särskild specialutgåva i Trends in Plant Science.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det känns roligt att vår artikel valdes ut. Det visar, i en värld där vi svämmas över av plastavfall, hur viktigt detta ämne är, säger Christiane Funk, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Artikeln är resultatet av den forskning som hon utförde i Brisbane i Australien under fyra sommarmånader i fjol i professor Ben Hankamers grupp.

– Vår artikel presenterar fakta om bioplaster och betonar att det i dag inte finns någon gemensam allmängiltig definition.

Industrin definierar plast som bioplast endast när en del av dess innehåll består av biologiskt material, medan bionedbrytbarhet är av mycket större betydelse enligt Christiane Funk och hennes forskarkollegor.

Den vetenskapliga artikeln publicerades i Trends in Plant Science, en prestigefull tidskrift för växtforskning.

Originalartikel:

Karan, H. et al: Green Bioplastics as Part of a Circular Bioeconomy. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.11.010

Läs hela artikeln

Trends Collection on Conservation