"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-04

Vetenskapliga organisationer kräver att brevbombsattack fördöms

NYHET 35 organisationer har undertecknat ett öppet brev till Europaparlamentets talman där parlamentet uppmanas att ta tydligt avstånd från hot och attacker mot forskare, och utforma förslag för att förhindra liknande dåd i framtiden. En av kontaktpersonerna för brevet är Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet.

EFSA – European Food Safety Authority – bistår EU:s lagstiftare med vetenskaplig expertkunskap i frågor om livsmedelssäkerhet. Den 7 juni i år inkom en brevförsändelse till huvudkontoret i Parma, Italien. Brevet, som var adresserat till en forskare, visade sig innehålla explosivt material. Händelsen är bara en i raden av hotfulla angrepp mot myndigheten. I ett öppet brev till Europaparlamentets talman kräver nu 35 organisationer att parlamentet tar offentligt avstånd från brevbomben. Enligt brevskrivarna har flera forskare världen över utsatts för liknande livshotande angrepp under de senaste åren. 

– Det är skrämmande att sådana här attacker får fortsätta ske utan att det uppmärksammas eller att några egentliga åtgärder vidtas. Det är inte bara ett hot mot den fria, oberoende forskningen utan också mot ett öppet och demokratiskt samhälle, säger Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Center, Umeå universitet.

I brevet framförs bland annat kravet att Europaparlamentet enhälligt och villkorslöst fördömer de senaste attackerna på EFSA, upprepar och förtydligar dess stöd till oberoende forskning och föreslår åtgärder för att förhindra framtida attacker mot forskare och vetenskapliga miljöer.

Stefan Jansson har undertecknat brevet i egenskap av president för SPPS (Scandinavian Plant Physiology Society) samt president för FESPB (The Federation of European Societies of Plant Biology). Han är också en av kontaktpersonerna för brevet, som initierades av Dennis Eriksson vid EPSO (European Plant Science Organisation) och SLU. För Sveriges del har brevet även undertecknats av ledare för Umeå Plant Science Centre, Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala och Plantlink i Lund/Alnarp.

Läs brevet på EPSO:s webb:

Open letter to the President of the European Parliament to encourage society to respect independent science advice and to condemn physical attacks on scientists

För mer information, kontakta:

Stefan Jansson,UPSC, Fysiologisk botanik, Umeå universitet
E-mail: stefan.jansson@umu.se
Telefon: 070-677 23 31

Redaktör: Camilla Bergvall