"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-28 Uppdaterad: 2023-10-12, 10:15

Vetenskapsmiljoner till medicinsk forskning i Umeå

NYHET Umeå universitet håller sig väl framme i Vetenskapsrådets årliga tilldelning av medel till forskning om medicin och häls. 71 miljoner kronor kommer till Umeå, vilket placerar Umeå universitet på femte plats i landet, efter Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund.

Text: Ola Nilsson

– Det är glädjande att vi säkrar finansieringen för ett antal angelägna forskningsprojekt. Att Umeå kommer så pass bra till nationellt är ett kvitto på att det sker forskning av hög kvalitet i Umeå. Inte minst är det glädjande att flera unga forskare får etableringsbidrag för att kunna starta nya projekt, säger Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Sammanlagt ger Vetenskapsrådet bidrag om över en miljard kronor till projekt inom medicin och hälsa 2019. Projekten spänner över perioden 2019-2024. 

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Vid Umeå universitet får följande projekt och forskargrupper medel i årets tilldelning:

 • Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Viral gastroenterit: modeller, molekyler och mekanismer, 7,6 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Jonas Barandun, Institutionen för molekylärbiologi, En molekylär video av ribosombiogenes i Mycobacteria, 6 miljoner kronor i etableringsbidrag.
 • Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Checkpoint-mekanismer som skyddar det humana mitokondriella genomet, 6 miljoner kronor i etableringsbidrag.
 • Silvia Remeseiro, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma: underliggande mekanismer till tumörheterogeneitet och invasivitet, 6 miljoner kronor i etableringsbidrag.
 • Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Kartläggning av strukturen hos prioner av muterat SOD1 för att förstå sjukdomsmekanismen vid ALS och underlätta utveckling av terapi, 4,8 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn, 4,8 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Gemma Atkinson, Institutionen för molekylärbiologi, Molekylär evolution, epidemiologi och mekanism för ABCF-medierad antibiotikaresistens, 3,6 miljoner.
 • Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Molekylär epidemiologi som verktyg för precision medicin hos hjärntumörer, 3,6 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Bernt Eric Uhlin, Institutionen för molekylärbiologi, Bakteriella  fitness mekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen  Acinetobacter baumannii, 3,6 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Jonathan Gilthorpe, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Utredning av sjukdomsmekanismer i neurodegenerering med hjälp av patient-deriverade modeller av ALS , 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Maria Gustafsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Samverkan mellan kliniska apotekare på vårdavdelning och i primärvård för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus – en randomiserad kontrollerad studie, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Sophia Harlid, Institutionen för strålningsvetenskaper, Exponeringar under fosterstadiet och DNA metylering i navelsträngsblod - tidig prediktion av astma och allergi? - En studie i den prospektiva födelsekohorten Northpop, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Läkemedelsutveckling mot humanpatogener beroende av nukleotider från värdorganismen, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Maréne Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Undersökning av nya funktioner för nyckelproteiner i onkogen TGFbeta och Wnt-signalering, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Per Lindqvist, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Nya metoder för förbättrad diagnostik hos patienter med transtyretinamyloidos, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Ludmilla Morozova-Roche, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Orsakerna bakom neurodegeneration: Studier av sambanden mellan amyloida och neuro-inflammatoriska kaskader genom avancerade biofysiska metoder, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Jenny Persson, Institutionen för molekylärbiologi, Cancercellens adaptivt program vid spridning och tillväxt i avlägsna organ och nya terapeutiska strategier, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologi, Kontroll och Avväpning av Typ VI Nano-maskinen, 3,6 miljoner kronor i projektbidrag.
 • Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Tidig detektion och förbättrad prediktion av behandlingsrespons vid bukspottskörtelcancer, 2,4 miljoner kronor i projektbidrag.

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter, att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur att vara regeringens rådgivare i forskningsrelaterade frågor, samt att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskning