"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-20

Vetenskapspris för samisk forskning

NYHET Umeå kommuns vetenskapliga pris 2014, inom området kultur, har tilldelats Anna-Lill Ledman, forskare vid Vaartoe/Centrum för Samisk forskning (CeSam) vid Umeå universitet.

Anna-Lill Ledman                                 Foto: Per Melander, UmU

Anna-Lill Ledman disputerade 2012 i historia med den uppmärksammade avhandlingen Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006, där hon granskade bilden av samiska kvinnor i pressmaterial.

Efter det har Anna-Lill Ledman främst arbetat med ett projekt om etik inom urfolksforskning, där hon inte minst uppmärksammar den närmast totala avsaknaden av etiska riktlinjer rörande samisk forskning i Sverige. Inom ramen för det projektet har Anna-Lill Ledman bland annat producerat en rad vetenskapliga artiklar som kommer att publiceras under året.

Uppmärksammat arbete

I motiveringen står bland annat att Anna-Lill Ledman har "... i sitt arbete uppvisat stor analytisk skärpa och har medverkat till betydelsefulla teoretiska och metodologiska bidrag till fältet samisk forskning. Hon har en reflexiv hållning till sin roll som forskare, hon utmanar etablerade bilder och åsikter och vänder på perspektiv."

Hennes vetenskapliga arbete har rönt stor uppmärksamhet, och genom sitt nytänkande och prövande förhållningssätt har hon på kort tid etablerat sig som en framgångsrik och mycket respekterad forskare inom fältet samisk forskning.

Flitig debattör

Hon har även arbetat aktivt för att stärka forskningsmiljön för unga forskare vid Umeå universitet med inriktning på samiska frågor genom bildandet av nätverket NorrSam. Hon uppvisar också ett stort samhälleligt engagemang i frågor rörande samerna och samisk kultur, och är en ofta återkommande debattör kring samiska frågor.

– Det är så klart roligt när det man jobbar med så mycket och tycker är så viktigt blir uppmärksammat på det här viset. Det känns på alla sätt uppmuntrande och ger ny energi till att fortsätta, säger Anna-Lill Ledman.

– Det som också är roligt är att samisk forskning uppmärksammas genom detta, vilket är en vinst för forskningsfältet i stort.

Etiskt perspektiv

Anna-Lill Ledman arbetar just nu med ett projekt där hon tittar på hur man kan forska mer etiskt när det gäller urfolksforskning. Inom ramen för det har hon bland annat arrangerat en workshop och seminarier.

– Det här är något som är nytt inom den vetenskapliga arenan på svensk sida Sapmí kan man säga. Internationellt är det en stor och väl etablerad fråga, ett fält som är ganska starkt, men i Sverige har vi inte kommit så långt ännu. Men vi vill komma ikapp och bli en aktör på den här arenan.

Kontakt:
Anna-Lill Ledman, tel +46 90 786 99 43, anna-lill.ledman@umu.se

Redaktör: Per Melander