"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-03

Vetenskapsrådet backar om de saknade projektredovisningarna

NYHET Det har visat sig att flera projekt som Vetenskapsrådet, VR, efterfrågat redan är är redovisade. Det projekt som universitets förre rektor, Göran Sandberg, står som ansvarig för ska dessutom inte redovisas i denna omgång..

Vetenskapsrådet har skickat ett brev till bland andra Umeå universitet där de begär in ekonomisk redovisning för projekt som enligt Vetenskapsrådet hittills inte redovisats. Vetenskapsrådet anger också att redovisning saknas trots flera påminnelser. En undersökning av detta pågår, men redan nu har följande framkommit;

  • I flera av projekten har ekonomisk redovisning redan skett till Vetenskapsrådet.
  • Universitetet har svårt att hitta igen de flertal påminnelser som Vetenskapsrådet anger i sin skrivelse. VR medger i dag att man inte kan gå i god för att dessa påminnelser verkligen gått ut.
  • De projekt där Göran Sandberg står som projektansvarig och Anders Brändström är ansvarig forskare (Linnéstöd 2006 - 2016) har projektet beviljats förlängning via ett nytt avtal efter skriftlig rapportering och utvärdering, vilken inkluderade ekonomisk redovisning och flerårsbudget. Det har inte funnits några ytterligare krav från Vetenskapsrådet på ekonomisk redovisning. VR:s handläggare har i dag meddelat ingen ekonomisk redovisning behöver göras. Däremot efterfrågar de en skrivelse från universitetet med en begäran om fortsatt dispositionsrätt på medlen.

Redaktör: Carina Dahlberg