"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

Vetenskapsrådet beviljade i årets omgång två anslag till Handelshögskolan, båda inom satsningen "Statistik i empiriska vetenskaper"

NYHET Marie Eriksson och Xavier de Luna, Handelshögskolan vid Umeå universitet, får 4.8 miljoner kronor vardera för projekten "Att mäta hälsa och vårdens kvalitet" respektive "Longitudinella studier av kognitiv åldrande: Hantering av icke-slumpmässigt bortfall i studier med multivariata- och fMRI utfall."

Att mäta hälsa och vårdens kvalitet

Olika hälso- och sjukvårdsregister används flitigt för att mäta och utvärdera hälsa och sjukvårdens kvalitet. Öppna jämförelser av olika sjukhus och regioner kan sedan ligga till grund för priorteringar inom vård och hälsa, patientens fria vårdval, och finansiering av olika kliniker. Med empiriska data från Riks-Stroke och MONICA-undersökningen i Norra Sverige ska förbättrade statistiska metoder tillämpas och utvecklas för att ytterligare stärka värdet av registerdata som beslutsunderlag och i nästa steg bidra till ytterligare ökad kvalitet för svensk hälso- och sjukvård.

För mer information, kontakta:

Marie Eriksson, Universitetslektor, Projektledare Avdelningen för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: marie.eriksson@stat.umu.se
Telefon: 090-786 6108

Longitudinella studier av kognitiv åldrande: Hantering av icke-slumpmässigt bortfall i studier med multivariata- och fMRI utfall

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla statistiska metoder för att analysera longitudinella studier med såväl kognitionstest som funktionell hjärnavbildning som utfall (s.k. multivariat utfall). Exempel på frågeställningar som vi planerar undersöka är: Hur uppskattar man effekten avlivsstilsfaktorer på kognition då vi har icke-slumpmässigt bortfall? Hur skall multivariata utfall hanteras i detta sammanhang? Vilka metoder bör användas i longitudinella studier med funktionell hjärnavbildning och hur bör icke-slumpmässigt bortfall hanteras här?

För mer information, kontakta:

Xavier de Luna, Professor, Projektledare Avdelningen för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: xavier.deluna@stat.umu.se
Telefon: 090-786 5559