"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-13

Vetenskapsrådet finansierar två forskningsinfrastrukturer

NYHET Två forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet får finansiering av Vetenskapsrådet. Det handlar om driftsbidrag till en nationell resurs för elektronmikroskopi och till en fortsatt svensk medverkan i en europeisk undersökning om åldrande och pensionering.

I årets stora utlysning om forskningsinfrastruktur ingick planeringsbidrag, driftsbidrag, bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning samt bidrag till stora databaser. Totalt skickades 141 ansökningar in och 27 av dem har beviljats medel. Nedan redovisas vilka som har beviljats medel vid Umeå universitet:

Bernt Eric Uhlin, Umeå Centre for Microbial Research/Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS

Driftstöd till nationell Field Emission Scanning Elektronmikroskopi resurs för utbildning och forskning med högupplösande svepelektronmikroskopi och kryoteknologiBidraget är närmare 4,7 miljoner kronor för åren 2014-2018.
Läs mer om plattformenKontaktuppgifter

Gunnar Malmberg, institutionen för geografi och ekonomisk historia och  Centrum för befolkningsstudier

Mikael Stattin, sociologiska institutionen

SHARE våg 6 och 7 - Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i EuropaBeloppet på beviljat medel anges inte för detta projekt, eftersom summan kommer att förhandlas.
Läs mer om SHAREKontaktuppgifter

Redaktör: Karin Wikman