"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-12

Vetenskapsrådet ger miljonstöd till tre forskningsprojekt vid Umeå universitet

NYHET Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljades nyligen totalt ca 6,2 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning.

Viktoriasjön i Kenya är platsen för ett av de forskningsprojekt som beviljats medel. Foto: Magnus Evander.

Två av forskningsprojekten som beviljats medel drivs av forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för epidemiologi och global hälsa. Det ena är projektet Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien, som leds av Isabel Goicolea och som får 1,2 miljoner kronor över tre år. Det andra är interventionsstudien Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras? Projektet leds av Miguel San Sebastián och beviljas forskningsmedel på totalt 1,125 miljoner kronor över tre år.

Undersöker ett relativt okänt myggburet virus

Det tredje projektet, som beviljas totalt 3,9 miljoner kronor över tre år, har titeln O’nyong’nyong virus - ett myggburet virus som orsakar stora utbrott med potential till global spridning (på engelska: Resolving the mystery behind the mosquito-borne O’nyong’nyong virus – diagnostic challenge, reservoir, prevalence and transmission). Projektet leds av Magnus Evander, professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Medsökande i projektet är Olivia Wesula Lwande och Clas Ahlm vid Institutionen för klinisk mikrobiologi samt Vincent Obanda vid Veterinary Services Department, Kenya Wildlife Service i Nairobi.

Nyligen uppmärksammades det stora utbrottet av Zikavirus och det förekommer även stora utbrott av chikungunyavirus och denguevirus. O'nyong'nyongviruset (ONNV) är ett annat myggburet virus som orsakat stora utbrott i Östafrika. Brist på resurser i utvecklingsländer och ointresse från övriga världen har gjort att forskning och utveckling av motåtgärder mot ONNV hittills varit låg.

Magnus Evander
Foto: Mattias Pettersson

– Det är viktigt att studera O'nyong'nyongviruset eftersom det verkar ha potential till global spridning. Vad vi vet så förekommer viruset idag framförallt i Östafrika, men utbrott har börjat dyka upp i nya regioner i Afrika. Det är framförallt viktigt att vi förstår ONNV-överföring från myggor till människa, vilka eventuella djurreservoarer som finns, och hur ONNV orsakar sjukdom. Dessutom behövs nya diagnostiska tekniker, säger Magnus Evander.

Liknar andra myggburna virussjukdomar

ONNV antas spridas av Anophelesmyggor, vilket är samma vektor som sprider malaria. En ONNV-infektion orsakar feber, utslag och mycket kraftig ledvärk som kan bli kronisk. Det finns inget vaccin eller specifik terapi för behandling av ONNV. Både symptomen och själva viruset liknar chikungunyavirus, vilket gör att O’nyong-nyongfeberns symptom ofta förväxlas och feldiagnosticeras. Virusets egentliga utbredning och påverkan på sjukvården är därför okänd.

Olivia Lwande
Foto: Mattias Pettersson

– Det är ovanligt för virus att spridas med Anophelesmyggor. Vi ska i projektet undersöka detta genom att samla in myggor från ett område i Kenya vid Viktoriasjön, där ONNV tidigare orsakat utbrott. Myggorna ska artbestämmas och spår av ONNV i myggorna ska påvisas med hjälp av PCR metodik, säger Olivia Lwande.

För att kunna förstå risken för detta virus att orsaka stora globala epidemier vill forskarna också undersöka om ONNV också kan spridas av andra myggor. Det görs genom att i laboratoriet infektera olika myggarter med ONNV och se om viruset kan växa i dessa olika myggarter.

– Vissa studier har indikerat att ONNV kan använda sig av Aedesmyggor, som redan sprider Zika, chikungunya och dengue. Om så är fallet finns potentialen för ONNV att orsaka stor global spridning, säger Magnus Evander.

Diagnostiska test saknas

Idag saknas diagnostiska möjligheter att skilja på ONNV och närbesläktade virus, vilket leder till att det saknas kunskap om hur vanlig ONNV är i Afrika. Därför vill forskarna i studien utveckla specifika diagnostiska analyser för att upptäcka ONNV antikroppar och använda metoden för att bestämma förekomst och spridning av infektioner hos människor och djur kring Viktoriasjön. Samtidigt ska forskargruppen studera förekomsten av O'nyong-nyongfeber hos patienter med kliniska akuta symtom som indikerar på en ONNV-infektion.

Okänd djurreservoar

Myggburna virus har ofta en djurreservoar, där virus kan tillväxa utan att orsaka sjukdom. För närvarande saknas kunskap kring vilken eventuell reservoar som ONNV har. Forskarna ska därför analysera blodprover från fåglar, apor, gnagare och fladdermöss i området där ONNV antas förekomma.

– Vår förhoppning är att detta projekt kommer spela en central roll när det gäller att skapa förståelse för hur ONNV överförs till människor och vilken djurreservoar som viruset har i naturen. Detta kommer förhoppningsvis inom en snar framtid att möjliggöra viktiga förebyggande åtgärder i de länder där viruset förekommer, säger Magnus Evander.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Evander, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för virologiTelefon: 090-785 1790
E-post: magnus.evander@umu.se

Isabel Goicolea, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsaTelefon: 090-786 5466
E-post: isabel.goicolea@umu.se

Miguel San Sebastián, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsaTelefon: 090-786 5150
E-post: miguel.san.sebastian@umu.se

Läs mer om Vetenskapsrådets beslut

Redaktör: Daniel Harju