Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Publicerad: 01 nov, 2012

Vetenskapsrådet har beslutat om tilldelning av forskningsmedel för två projekt till CeSam

NYHET Per Axelsson och Patrik Lantto, Centrum för Samisk forskning, har erhållit forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Patrik Lantto får 9 052 000 kronor för projektet Utbildningens demokratisering och *etnifiering* i svenska Sápmi - 1942 till idag. Projektet kommer att pågå 2013-2016.

Per Axelsson får 5, 2 miljoner kronor för projektet Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000. Projektet kommer att pågå 2012–2016.