"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-01

Vetenskapsrådet har beslutat om tilldelning av forskningsmedel för två projekt till CeSam

NYHET Per Axelsson och Patrik Lantto, Centrum för Samisk forskning, har erhållit forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Patrik Lantto får 9 052 000 kronor för projektet Utbildningens demokratisering och *etnifiering* i svenska Sápmi - 1942 till idag. Projektet kommer att pågå 2013-2016.

Per Axelsson får 5, 2 miljoner kronor för projektet Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000. Projektet kommer att pågå 2012–2016.