"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-23

Vetenskapsrådet stöder befolkningsdatabas över Sápmi

NYHET Demografiska databasen vid Umeå universitet får totalt 3,6 miljoner kronor för att digitalisera information från kyrkböcker för fem samiska församlingar.

Det är uppgifter mellan år 1750–1900 i samtliga kyrkböcker för två församlingar i det nordsamiska området och ytterligare tre i det sydsamiska som ska digitaliseras. Vetenskapsrådet stöder nu projektet, som bär namnet ”A Sápmi Population database”, med 1,2 miljoner per år under tre års tid.

När projektet är klart kan uppgifterna sedan användas i ett flertal akademiska forskningsområden, exempelvis för att studera vad som egentligen hände när de inre delarna av Norrland koloniserades och en samisk befolkning förvandlades från en ensam majoritet till en alltmer marginaliserad minoritet. Ett annat tänkbart exempel är om det går att jämställa de svenska samernas erfarenheter med till exempel Nordamerikas indianer eller Australiens aboriginer.

Ytterligare ett möjligt forskningsprojekt är att studera om kulturella skillnaderna mellan samer och nybyggare var orsak till sjukdomar, olyckor samt till olika giftermåls- och flyttningsstrategier.

Det huvudsakliga arbetet kommer att utföras vid Demografiska databasens enhet i Karesuando, och de nya projektmedlen tryggar med nuvarande kostnadsläge enhetens verksamhet i cirka två och ett halvt år. Ansvarig för projektet är Anders Brändström, Demografiska databasen, som tidigare har nominerats av Vetenskapsrådet för bidrag till starka forskningsmiljöer.

Forskningen i Sverige har ett stort ansvar att beakta urbefolkningsproblematiken i ett historiskt såväl som nutida perspektiv. Allmänheten, politiker och andra beslutsfattare, personer inom olika organisationer och samerna själva saknar till stor del en fullgod bild av koloniseringsepoken i det samiska området. Det beror i grund och botten på att det saknas forskningsresultat att ge oss svaren på alla de olika frågorna som ställs. Befolkningsdatabasen över Sápmi fyller just detta syfte, att erbjuda ett underlag för analyser som i slutändan kan förbättra både de allmänna och de akademiska insikterna i urbefolkningsområdet.

För mer information, kontakta:

Anders Brändström, Demografiska databasenTel: 090-786 60 63
E-post: anders.brandstrom@ddb.umu.se 

Bo Persson, Demografiska databasenTel: 090-786 56 86
E-post: bo.persson@ddb.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson