"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-01

Vetenskapsrådet stöder Umeåprojekt om träning mot smärta i käkarna

NYHET Smärtor i käkpartiet och möjligheten att komma åt dem genom träning står i fokus för det Umeåprojekt som får totalt 1,7 miljoner kr från Vetenskapsrådets utlysning ”Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården”.

Studien leds av professor Anders Wänman, klinisk oralfysiolog vid Institutionen för odontologi, och är den enda vid Umeå universitet bland de 24 som delar på totalt 40 miljoner kr. Intresset var stort med totalt 522 ansökningar från hela landet.

Anders Wänmans projekt är en utvärdering av systematisk träning av motorik i käksystemet. Bakgrunden är att mellan 5 och 15 procent av befolkningen uppskattas ha så kraftiga störningar i sin käkfunktion att de behöver behandling. Tillståndet innebär nedsatt livskvalitet som påverkar stämningsläge och arbetsförmåga. Hos många kombineras besvären med andra smärtor i kroppen och allmänt dålig hälsa. Tandläkare är primärt utbildade för att utreda och omhänderta dessa tillstånd. Vid svårare tillstånd kan patienterna remitteras till specialist i bettfysiologi.

Långvarig värk och funktionsstörning leder till nedsatt kapacitet i käkmusklerna, orken tar slut och de drabbade väljer bort mat som behöver tuggas. Syftet med projektet är att undersöka om systematisk träning av käkfunktionen är en kostnadseffektiv behandlingsmodell. Målet är att bedöma och värdera resultaten av övervakad träning, träning på egen hand samt mjuk bettskena vid fem olika tillstånd, som är vanliga i befolkningen och som innebär funktionsstörning i käksystemet.

För mer information, kontakta gärna professor Anders Wänman, Institutionen för odontologi, Umeå universitet,tel. 090-785 60 82
e-post anders.wanman@odont.umu.se