Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 05 okt, 2017

Vetenskapsrådets inventering av behov av forskningsinfrastruktur

Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till infrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

För mer information, se vetenskapsrådets hemsida: https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/behovsinventeringinventeringavbehovavforskningsinfrastruktur.5.7da5d28715e1bca492d58ae6.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Inventeringen stänger 12 oktober 2017 (kl 14.00)