"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-19

VFU för sjuksköterskestudenter

NYHET I samband med den uppkomna oklarheten gällande VFU-placeringar för sjuksköterskestudenter vill Umeå universitet göra ett förtydligande.

Från och med höstterminen 2019 kommer det inte vara möjligt att ansöka om VFU-placering utanför det så kallade avtalsområdet. Avtalsområdet är Region Västerbotten för studenter antagna i Umeå, Skellefteå eller Lycksele och Region Västernorrland för studenter antagna i Örnsköldsvik.

Skälen till detta är att Umeå universitet inte kan garantera kvaliteten på platserna utanför avtalsområdet, samt att detta också medför ett intrång i ett område som hör till andra sjuksköterske-utbildningar i landet.

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att ansöka om särskild geografisk placering inom avtalsområdet. Sådant önskemål hanteras i enlighet med universitetets förtursregler. Det ges aldrig någon garanti att ett önskemål alltid kan uppfyllas då Umeå universitet har att förhålla sig till upplåtna platser inom regionen.