"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-14

Vi är inte alltid höger- eller vänsterhänta

NYHET En ny, dynamisk syn på hur nervsystemet styr händerna i uppgifter där de samarbetar presenteras i den avhandling som Anna Theorin försvarar vid Umeå universitet 17 december. Höger- eller vänsterhänt är inte hela sanningen.

Genom originella försök analyserar avhandlingen hur hjärnan styr våra händer vid uppgifter som kräver att deras motorik samordnas mycket noggrant, t.ex när vi kramar en snöboll eller skruvar locket av en konservburk. Även om händerna då till synes arbetar symmetriskt visar avhandlingen att hjärnan alltid väljer en hand som huvudaktör medan den andra får assistera.

Beteendeanalyser och neurofysiologiska tester visar att hjärnan kan välja såväl den vänstra som den högra handen som huvudaktör, även om personen är högerhänt. Valet beror på hur uppgiftens rumsliga mål formuleras i hjärnan. När vi t.ex. öppnar en flaska blir den hand som greppar skruvkorken – oavsett om det är vänster eller höger – huvudaktör eftersom dess vridkraft stämmer med uppgiftens mål, dvs. att skruva korken från flaskan snarare än att skruva flaskan från korken.

Valet engagerar flera nivåer i nervsystemet, från områden i hjärnbarken ner till händernas muskler. Själva beslutsfattandet om händernas rollfördelning engagerar hjärnområden med funktioner som tidigare har förknippats med krävande kognitiva uppgifter som t.ex. tankar, minne, konflikthantering och socialt samspel. Även om de två hjärnhalvorna främst styr var sin hand, visar avhandlingen att när rollfördelningen väl är bestämd har den vänstra hjärnhalvan en övergripande kontrollfunktion oavsett huvudaktör. För första gången visas också att det finns områden i den motoriska hjärnbarken hos människan som främst engageras när händerna tillsammans löser en uppgift medan andra området engageras främst när händerna agerar enskilt.

Anna Theorin är doktorand vid avdelningen för fysiologi, Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, och kan nås på tel. 070 234 19 49,
e-post theorin.anna@gmail.com

Torsdagen den 17 december försvarar Anna Theorin, Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln To select one hand while using both: Neural mechanisms supporting flexible hand dominance in bimanual object manipulation. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal BiA 201, Biologihuset.
Fakultetsopponent är doc. Fredrik Ullén, Karolinska Institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-29805