"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-17

Vibrationer påverkar maskinförares uppmärksamhet

NYHET Förare i arbetsfordon får sämre uppmärksamhet av att utsättas för helkroppsvibrationer, men det är bara mätbart i situationer med hög mental belastning, skriver Jessica K. Ljungberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 24 november.

Fenomentet har studerats sedan försökspersonerna hade vibrerats på en särskild ”rörelseplattform” som återskapar de rörelser som förekommer i entreprenadfordon, t.ex. skogsmaskiner. Efter ca 40 minuters exponering för helkroppsvibrationer har deltagarna fått utföra en uppgift som mäter uppmärksamheten och prestationen har varit sämre när de varit vibrerade före mätningen jämfört med att suttit stilla.

För att förhindra eventuella olyckor eller att arbetsprestationen försämras som en följd av nedsatt uppmärksamhet rekommenderas förarna därför att ta en paus efter arbetspassen i fordonet.

I avhandlingen studeras också hur upplevd bullerkänslighet hos människor påverkar deras prestationer i mentala arbetsuppgifter medan de utsätts för buller och helkroppsvibrationer från fordon, men något samband har dock inte kunnat påvisas. Det innebär att om människor upplever buller och helkroppsvibrationer som obehagliga, eller svåra att utföra uppgifter i, behöver det inte betyda att det går att se på prestationen i arbetet.

Studierna har emellertid genomförts i laboratoriemiljö där försökspersonerna varit utsatta för buller och helkroppsvibrationer endast korta stunder. Ett samband mellan vad man upplever och en faktisk nedsättning av prestationen kan därför vara möjligt i mer realistiska miljöer och med längre exponeringstider.

Jessica växte upp i fjällbyn Funäsdalen i västra Härjedalen. Efter 10 år i Örnsköldsvik flyttade hon vidare till Umeå och psykologiska institutionen vid Umeå universitet innan hon blev doktorand vid Arbetslivsinstitutet i Umeå. Hon kan nås där på tel. 090–17 60 28, mobil: 070 - 342 86 73, e-post: jessica.ljungberg@arbetslivsinstitutet.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 24 november vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, och har titeln Psychological responses to noise and vibration. Svensk titel: Psykologiska effekter av buller och vibrationer.

Disputationen äger rum kl 9:00 i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet i Umeå. Fakultetsopponent är doc. Kerstin Persson Waye, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Redaktör: Hans Fällman