"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-04

Victor Kaptelinin om begreppet affordance

NYHET Victor Kaptelinin, professor vid Informatik, har publicerat ett kapitel i Interaction-Design.Org i vilket han diskuterar begreppet affordance.

Affordance är ett av de mer centrala begreppen i människa-datorinteraktion och interaktionsdesign, men det är också ett av de mest kontroversiella. Det handlar om att om ett föremål är formgivet på rätt sätt så förstår användaren omedelbart hur det ska användas. Dörrhandtaget på en bil är exempelvis oftast utformat så att det enkelt går att förstå hur det ska användas. 

Victor Kaptelinin, professor vid Informatik, har skrivit ett kapitel i Interaction-Design.Org i vilket han diskuterar begreppet och hur det har använts inom människa-datorinteraktion. Kapitlet redogör för en pågående debatt inom människa-datorinteraktionforskning kring teoretiska tolkningar och hur design utformas utifrån begreppet affordance.

Kaptelinin, Victor: Affordances. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). "The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.". Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Available online at https://www.interaction-design.org/encyclopedia/affordances_and_design.html

Redaktör: Mikael Hansson