"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-02

Viktig bindvävssubstans i benmärgen har samband med leukemi

NYHET Hyaluronan, en trögflytande bindvävssubstans med elastiska egenskaper, förekommer i benmärgen och har samband med bl.a. leukemi, visar Gunnel Sundström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 3 februari.

Hyaluronan (HYA) är en stor molekyl som är vanlig hos alla ryggradsdjur. Den upptäcktes i ögats glaskropp i början av 1930-talet. I navelsträng och ledvätska hos människa och i tuppkammar har man uppmätt höga koncentrationer av substansen. HYA fungerar bl.a. som smörjmedel och ger ökad elasticitet i t.ex. leder.

Det finns också belägg för att HYA är kopplad till tumörspridning och sjuklig ökning av mängden bindväv, s.k. fibros. Fibros beror på förekomst av fibersubstansen kollagen. Både HYA och kollagen är kopplade till fibrosutveckling. Fibros förekommer ibland i benmärgen, kroppens största blodbildande organ. Fibrosutbredning kan där bli mycket tydlig och hämma den normala blodbildningen, vilket kan leda till svår blodbrist och sjuklighet.

Det har hittills inte funnits några studier som klart har visat att HYA finns i benmärgen. Avhandlingen visar att HYA förekommer i benmärgen hos friska personer och att en ökad HYA-förekomst kan vara ett tidigt tecken på fibrosutveckling. Det framkommer också att patienter med den svåra blodsjukdomen akut myeloisk leukemi, samt patienter med andra cancersjukdomar som engagerar benmärgen, har en HYA-inlagring som är mer uttalad än hos friska personer. Även här ses ett samband mellan HYA och kollagen, vilket både kan tala för fibrosutveckling och tumörengagemang.

Gunnel Sundström är doktorand vid enheten för medicin och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Hon nås på tel. 090-785 16 87 alt 090-785 00 00 växel och sökare, e-post gunnel.sundstrom@vll.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 3 februari vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och har titeln: Hyaluronan in normal and malignant bone marrow. A clinical and morphological study with emphasis on myelofibrosis. Svensk titel: Hyaluronan i frisk och sjuk benmärg. En klinisk och morfologisk studie med tonvikt på sjuklig bindvävsökning i benmärg. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är prof. Hans Wadenvik, Inst. för invärtesmedicin, Göteborgs universitet.

Redaktör: Hans Fällman