"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-22

Viktig sjukdomsmekanism hos pestbakterien funnen

NYHET En mer än 50 år gammal fråga har fått sitt svar. Nu kan kemister och mikrobiologer på Kemiskt biologiskt centrum vid Umeå universitet beskriva detaljerna kring kalciums roll för pestbakterien Yersinas förmåga att orsaka sjukdom.

Digerdöden tog under 1300-talet livet av en tredjedel av Europas befolkning. Även om bakterien Yersinia pestis som orsakar sjukdomen, betraktas som utrotad i Europa, så rapporterar Världshälsoorganisationen WHO fortfarande omepidemier i Afrika, Asien och Amerika. Bakterier av Yersinia-släktet kan också framkalla svåra mag- tarmsjukdomar och diarréer.

En viktig fråga som har sitt ursprung i forskning som gjordes på 50-talet är hur kalcium kan spela en avgörande roll för Yersinias förmåga att orsaka sjukdom. Denna långlivade fråga har nu fått sitt svar då en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Umeå universitet presenterar den molekylära mekanismen bakom kalciums betydelse.

– Det är känt sedan tidigare att kalcium hämmar ett viktigt steg under infektionsförloppet. Vi har nu identifierat ett specifikt protein kallat YscU som binder kalcium och vi tror att detta är en viktig del av kalciumeffekten, säger Hans Wolf-Watz, senior professor vid institutionen för molekylärbiologi.

Han har tillsammans med Magnus Wolf-Watz, universitetslektor vid kemiska institutionen, visat att sönderfall av proteinet YscU är ett nödvändigt steg under infektionsförloppet.

– Med NMR-experiment har vi dels kunnat studera detaljerna kring detta sönderfall men också identifiera vilken del av YscU som binder till kalcium, säger Magnus Wolf-Watz.

Kärnmagnetisk resonansspektroskopi är en metod som används av forskare för att ta reda på strukturen och sammansättningen hos molekyler. Vid det institutionsgemensamma NMR-centret på Kemiskt Biologiskt Centrum invigdes för en vecka sedan ett nytt 850 MHz högfältsinstrument.

– Det nya instrumentet öppnar vägar för nya spännande upptäckter inom vårt och andra forskningsområden och resursen är också tillgänglig för forskare vid andra svenska lärosäten, säger Magnus Wolf-Watz.

Forskningsresultaten publiceras nu i tidskriften PLOS ONE.

Bildtext: Färgad svepelektronmikroskopbild påYersinia-bakterier som sitter på celler.
Bild: Roland Rosqvist och Per Hörstedt, Umeå universitet och Stefan Gunnarsson, Uppsala universitet.

För mer information kontakta gärna:

Magnus Wolf-Watz, universitetslektor kemiska institutionen, Kemiskt Biologiskt Centrum Umeå universitet
E-post: Magnus.wolf-watz@chem.umu.se
Telefon: 090-786 76 90

Hans Wolf-Watz, professor institutionen för molekylärbiologi och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS Umeå universitet
E-post: hans.wolf-watz@molbiol.umu.se
Telefon: 090 785 25 30

Originalpublikation:

Stefan Frost, Oanh Ho, Frédéric H. Login, Christoph F. Weise, Hans Wolf-Watz & Magnus Wolf-Watz (2012) ”Autoproteolysis and Intramolecular dissociation of Yersinia YscU precedes secretion of its C-terminal polypeptide YscUCC”, PLOS ONE, The Public Library of Science ONE
Artikeln är tillgängligt genom open access under: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0049349

Redaktör: Ingrid Söderbergh