"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-24

Viktnedgång gav bättre minne

NYHET Viktminskning kan leda till förbättrad minnesfunktion hos överviktiga kvinnor efter klimakteriet. Den slutsatsen drar forskare från Umeå universitet i en studie som har presenterats vid den internationella konferensen ENDO 2013 i San Francisco, USA.

Tidigare studier har visat att övervikt och typ 2-diabetes har en koppling till försämring av hjärnans minnesfunktioner. På sikt kan detta leda till en ökad risk för demenssjukdom. På senare tid har studier visat att förändrad livsstil, med ökad fysisk aktivitet, faktiskt kan reversera minnesproblem, och förbättra hjärnans funktion. Kunskaperna om viktminskning och hjärnans funktion är dock fortfarande begränsade.

I den aktuella studien lottades 20 överviktiga kvinnor, med en medelålder på 61 år, in i två grupper. Den ena gruppen fick under sex månader äta en modifierad stenålderskost, som ger ett ökat intag av protein och omättat fett, och ett minskat intag av kolhydrater. Den andra gruppen fick kost enligt de nuvarande Nordiska näringsrekommendationerna, som ger ett högre intag av kolhydrater högre och lägre intag av protein, jämfört med stenålderskost.

Magnetkameraundersökningar, fMRI, av studiedeltagarnas hjärnor genomfördes före studien startade, samt vid dess slut. Vid dessa tillfällen fick de även utföra ett minnestest. Testet gick ut på att ansikten och tillhörande namn först memorerades och efter en tid skulle personen indikera vilken bokstav som stod först i namnet till respektive ansikte.

Studien visar att deltagarna i båda grupperna gick ner i vikt, -7,8 kg i genomsnitt, samtidigt som andelen kroppsfett minskade och blodfettvärdena förbättrades. Dessutom visade det sig att minnesfunktionen hos deltagarna hade förbättrats i slutet av studien. Aktiveringen i flera strukturer som anses vara central för god minnesfunktion, bland annat Hippocampus, vid inkodning av minnen ökade, vilket gör att minnet blir starkare. När minnena sedan skulle plockas fram var aktiveringen av framförallt de främre delarna av hjärnan lägre i slutet av studien än den var vid studiens inledning, vilket tyder på att energiåtgången för att minnas hade minskat.

– Det här tyder på att även med hjälp av viktnedgång kan man förbättra minnesfunktioner på liknande sätt som man tidigare sett med hjälp av ökad träning. Deltagarna fick både en betydande förbättring av den funktionella responsen i hjärnan och av själva minnesprestationen under studieperioden, vilket var otroligt häftigt att se, säger Carl Johan Olsson, docent i neurovetenskap vid Umeå center för funktionell hjärnavbildning och Centrum för befolkningsstudier, Umeå universitet, som är en av de forskare som har genomfört studien.

Forskargruppen fann inga skillnader mellan grupperna vare sig när det gäller viktnedgång, minnesprestation eller hjärnaktivering. Forskarna betonar att eftersom studien saknade en kontrollgrupp som genomgick undersökningen utan att minska sin vikt, finns det en osäkerhet i tolkningen av resultaten. För att minska osäkerheten måste studierna återupprepas och även genomföras i större skala.

Forskargruppen består, förutom av Carl Johan Olsson, av Andreas Pettersson och Tommy Olsson vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt av Lars Nyberg vid institutionen för strålningsvetenskaper.

För mer information kontakta gärna: Carl Johan Olsson Telefon: 070-5386424
E-post: CJ.olsson@umu.se

Andreas Petterson Telefon: 073-959 51 29
E-post: andreas.petterson@medicin.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz