"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-21

Vilken roll spelar ekonomin för förhållandens varaktighet och för barns betyg?

NYHET Ekonomiska faktorer som inkomst och arbetslöshet har betydelse både för sannolikheten att ett förhållande förblir intakt samt för vilka betyg barnen får. Det visar Magdalena Norberg-Schönfeldts avhandling i nationalekonomi som hon försvarar vid Umeå universitet den 25 maj.

Magdalena Norberg-Schönfeldt undersöker vilken betydelse ekonomiska faktorer spelar för sannolikheten att ett förhållande slutar i separation, med särskilt fokus på överraskningsmoment som t.ex. inkomstöverraskningar och arbetslöshet.

– Resultaten visar att både kortsiktiga och långsiktiga inkomstöverraskningar har betydelse för sannolikheten för separation, men betydelse och riktning skiljer sig åt mellan kvinnor och män, säger Norberg-Schönfeldt.

– När det gäller effekten av arbetslöshet på sannolikheten för separation skiljer sig resultaten återigen mellan kvinnor och män. För män ökar sannolikheten för separation med antalet dagar i arbetslöshet. För kvinnor visar det sig att sannolikheten för separation istället minskar med antalet arbetslöshetsdagar, berättar hon.

Magdalena har även studerat bestämningsfaktorer för svenska barns skolframgångar. Speciellt fokus ligger på föräldrars inkomst och arbetstid och hur dessa faktorer påverkar barnens betyg, både i grundskolan och i gymnasiet. Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan föräldrars inkomst och barns betyg, det vill säga, barn till höginkomsttagare har i genomsnitt högre betyg.

– När det gäller föräldrars arbetstid skiljer sig resultaten åt mellan mamman och pappan. Om mamman jobbar mindre än heltid har detta, givet inkomst, en positiv effekt på barns betyg under hela skoltiden, medan pappans arbetstid verkar vara av betydelse bara när det gäller gymnasiebetyg, säger hon.

Fredagen den 25 maj försvarar Magdalena Norberg-Schönfeldt, Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Phase-Out of the Nuclear Family? Empirical Studies on the Economics and Structure of Modern Swedish Families. Svensk titel: Kärnfamiljens avveckling? Empiriska studier om moderna svenska familjers ekonomi och struktur.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är doktor Katarina Nordblom, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta gärna Magdalena Norberg-Schönfeldt institutionen för nationalekonomi, telefon 090-786 61 46, e-post magdalena.n-schonfeldt@econ.umu.se

Redaktör: Frida Fjellström