"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-18

Vill hitta nya vägar mot ett hållbart arbetsliv

NYHET Ny forskning från Umeå universitet vill undersöka hur man kan skapa förutsättningar för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv för fler än priviligierade grupper av anställda.

Text: Elin Andersson

En av de mest aktuella och komplexa utmaningarna som det åldrande samhället medför, är hur vi kan skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Det nya forskningsprogrammet ”Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv” beviljades nyligen knappt 18 000 000 kr från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskarna i programmet kommer att studera frågan om vad som påverkar arbetslivets längd.
 
– En av de mest aktuella och komplexa utmaningarna som det åldrande samhället medför, är hur vi kan skapa förutsättningar för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv för fler än priviligierade grupper av anställda, säger Mikael Stattin, professor i sociologi vid Umeå universitet och huvudsökande för programmet.
 
I programmet deltar forskare från flera vetenskapliga ämnen, och det gör det möjligt att studera vad som påverkar ett hållbart arbetsliv ur flera olika perspektiv.
 
– En viktig styrka för oss är det multidisciplinärt sammansatta forskarteamet. Via det har vi kapacitet att utifrån olika teoretiska perspektiv studera den komplexa interaktionen mellan välfärdsstatliga försörjningsalternativ, utstötningsmekanismer i arbetslivet, organisationers och arbetsgivares anpassningar av arbetsvillkor samt anställdas hälsa och motivation, fortsätter Mikael Stattin.
 
Forskarna kommer att arbeta utifrån frågeställningar som: Hur påverkar olika erfarenheter och arbetsvillkor under livsloppet möjligheterna för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv? I vilken utsträckning använder svenska arbetsgivare strategier och metoder för att underlätta, stimulera och motivera anställda att arbeta sent i livet? Hur kan anpassningar av arbetsförhållanden, riktade HR-strategier och organisatoriska interventioner förbättra möjligheterna till ett långt arbetsliv för anställda med kognitivt och fysiskt krävande arbeten?
 
– Inom programmet kommer vi också ha en projektorganisation med representanter från offentliga och privata organisationer, fackföreningar. Detta nätverk utgör en arena för dialog och lärande tillsammans med praktiker. Detta tror vi är en nyckel till att våra forskningsresultat bidrar till en reell utveckling i riktning mot ett långt och hållbart arbetsliv för anställda inom olika sektorer och branscher, säger Mikael Stattin.
 
Programmet kommer att pågå år 2021–2027. Förutom Mikael Stattin ingår forskarna Daniel Larsson och Anna Brydsten från Sociologiska institutionen, Andreas Stenling och Susanne Tafvelin från Institutionen för psykologi, Bengt Järvholm, Viktoria Wahlström och Lisbeth Slunga Järvholm från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Therese Eskilsson från Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, alla vid Umeå universitet, i programmet. Dessutom deltar Lotta Dellve och Caroline Hasselgren, båda från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Daniel Seldén från Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.
 

Kontaktinformation

Mikael Stattin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 14