"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-05

Vill locka fler kvinnor skriva på Wikipedia

NYHET Nio av tio som skriver på Wikipedia är män. Det vill Sara Mörtsell från organisationen bakom uppslagsverket ändra på. På inbjudan av Informatik besökte hon WinIT i Umeå för att locka fler kvinnor att börja skriva.

Enligt en undersökning från 2011 är mer än 90 procent av de som skapar ett användarkonto på Wikipedia män. Det är ett problem, menar Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på föreningen Wikimedia Sverige. Nu åker hon landet runt till organisationer, skolor och utbildningar för att locka fler kvinnor att vara med och skriva artiklar till uppslagsverket.

Igår gästade Sara Mörtsell WinIT i Umeå, som är en del av ett större nätverk i Sverige som samlar kvinnor inom it-branschen. Med några träffar per termin träffas deltagarna för att inspirera varandra och lyssna till kunniga föreläsare i it-frågor.

Nätverket drivs av Sogeti men varje träff har en särskild inbjudare och denna gång var det institutionen för Informatik vid Umeå universitet som öppnade sina lokaler, något som uppskattades av många av deltagarna eftersom flera av dem utbildat sig vid institutionen eller vid någon annan utbildning på universitetet.

Mänsklighetens samlade kunskap

Ett 30-tal kvinnor från olika företag och organisationer trotsade det första snöovädret för att vara med och lyssna till Sara Mörtsell som menar att Wikipedia är en fantastisk möjlighet att bygga upp ett verk kring mänsklighetens samlade kunskap. Vem som helst kan skapa ett användarkonto och lägga upp en artikel som sedan kollektivt granskas av övriga användare. Det är denna granskning som Sara Mörtsell under kvällen betonar som viktig. Kolla källor, var medveten om vem som skriver och vilka ämnen som tas upp är några punkter hon pekade på.

Och inte minst att inse att kvinnor som skriver är i en sådan minoritet. Med en mycket konkret workshop tillsammans med Mörtsells föreläsning fick de kvinnor som samlats till WinIT-kvällen själva skapa användarkonton och direkt pröva på att redigera i artiklar och fundera över egna artiklar att skriva.

Locka fler kvinnor att skriva

– Jag vill träffa kvinnor som är intresserade på detta sätt. Men också vara ute på utbildningar och få fler att ta upp detta med studenter och elever.

Varför är det då så få kvinnor som skriver på Wikipedia?

– Delvis tror jag det har att göra i ett ursprung i en open source-rörelse som från början varit mycket mansdominerad. Delvis har det också att göra med det traditionella i att män oftast skrivit i våra uppslagsverk, säger Sara Mörtsell.

Vad skulle det då innebära om fler kvinnor börjar skriva på Wikipedia?

– Jag tror att man kommer att få ett mycket rikare innehåll med ett bredare perspektiv. Jag är intresserad av att inkludera fler röster och få fler ögon som kan granska artiklarna. Men det handlar inte bara om kön utan det gäller alla perspektiv. Wikipedia vill vara mänsklighetens samlade kunskap och då måste det inbegripa människor av alla slag, säger Sara Mörtsell.

Samverkan med Informatik

Informatik som bjöd in till kvällen med winIT har också ett forskningssamarbete med Wikimedia. Mikael Wiberg har ett projekt som finansieras av Internetfonden och det finns även ett samarbete med Wikimedia på nya masterprogrammet HCI, Människa-dator interaktion och sociala medier.

Under kvällen berättade även Katrin Jonsson och Karin Danielsson Öberg från Informatik om den breda samverkan som institutionen har med företag inom en mängd olika branscher. Det sker exempelvis genom gästföreläsningar av inbjudna företag, företagsbesök, projektarbeten och examensuppgifter. Flera konkreta exempel gavs på hur studenter får jobba nära företag och organisationer och på så sätt få insikt i deras verksamhet samtidigt som organisationerna får nya perspektiv på sina arbeten.

– Det blir allt mer vanligt med det vi kallar live case med en extern uppdragsgivare som studenterna får jobba med, säger Katrin Jonsson.

Bilden ovan: Sara Mörtsell från Wikipedia visar deltagarna på WinIT hur de kan vara med och skriva artiklar på Wikipedia.

Redaktör: Mikael Hansson