"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-26

Vill ni stärka den vetenskapliga kompetensen i skolverksamheten?

NYHET Möjlighet för skolhuvudmän – Lärarhögskolan finansierar hälften av kostnaden för en forskarstuderande.

I höst kommer det att finnas möjlighet att söka delfinansiering för en eller flera forskarstuderande. Lärarhögskolan kommer att betala ett schablonbelopp motsvarande hälften av kostnaden för en forskarutbildning och skolhuvudmannen står för den andra delen av kostnaden.

Nytt i den här utlysningen är att det kommer att finnas möjlighet att gå in med delfinansiering av licentiander, en anställningsform där vi främst vänder oss till skolhuvudmän som vill ha möjlighet att låta den forskarstuderande dela på arbetstiden mellan forskarstudier och arbete i skolan. En licentiatsutbildning innebär två års forskarstudier och det finns goda möjligheter för den forskarstuderande att bedriva studierna på t ex halvfart och samtidigt arbeta som lärare på den andra tiden. Självklart kvarstår också möjligheten att ansöka om medel för en doktorandanställning.

Undersök gärna redan nu era möjligheter att gå in ett samarbete kring forskarutbildning. Utlysningen kommer troligen att gå ut under oktober månad.  Den nya kullen i forskarskolan kommer att påbörja sina studier höstterminen 2018.

Vid frågor om den kommande utlysningen, kontakta:Forskningssamordnare Carina Rönnqvist
E-mail: carina.ronnqvist@umu.se
Tel: 090-786 76 10

Redaktör: Marie Oscarsson