"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-25

Vindelälvsdraget och Nya Vindelälvsloppet kan stärka regionens attraktionskraft

NYHET Välutvecklade sportaktiviteter kan bidra till att stärka en regions identitet och attraktionskraft. Håkan Appelblad, Umeå universitet, undersöker i ett nordiskt samarbetsprojekt betydelsen av draghundstävlingen Vindelälvsdraget och löpar- och cykelstafetten Nya Vindelälvsloppet.

En utgångspunkt i projektet är att lokal och regional utveckling i allt högre grad beror på faktorer som rör attraktionskraft, det vill säga att en region lockar företag, inflyttare och besökare.
– Sport, motion och andra fysiska fritidsaktiviteter förknippas ofta med entusiasm, engagemang, glädje och spänning. Det gör att sport- och fritidsarrangemang kan bidra till att stärka lokal identitet och attraktivitet, säger Håkan Appelblad.

De två svenska tävlingarna i projektet utspelar sig längs Vindelälven – en av Sveriges nationalälvar. Från statens sida har man lyft älvens natur- och kulturvärden, inte minst för rekreation och friluftsliv.
– Det är en av anledningarna till varför jag valt att undersöka just Vindelälvsdraget och Nya Vindelälvsloppet. Dessutom täcker de här tävlingarna ett stort geografiskt område eftersom de sträcker sig längs större delen av Vindelälvsdalen, berättar Håkan Appelblad, universitetslektor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Tävlingarna startar i Ammarnäs och avslutas i Vännäsby, med en total sträckning på 35–40 mil. Vindelälvsdraget är en draghundstävling som har pågått oavbrutet sedan 1988. Vindelälvsloppet startade som en löparstafett 1984 och genomfördes senast 2003. Nästa år är planen att tävlingen ska få en nystart och bli en kombinerad löpar- och cykelstafett med namnet Nya Vindelälvsloppet.

Samarbetsprojektet går under namnet THROUGH-JOY och här medverkar också forskare från Jyväskylä universitet i Finland och forskningsinstitutet Nordlandsforskning i Norge. Även i grannländerna har forskarna nu kartlagt och presenterat sina projektregioner och sportarrangemang. Från Finland ingår en volleybolltävling, en löpartävling och en skidstafett i mellersta Österbotten. Från Norge ingår guidade turer för offpiståkare i Lofoten.

– I nästa steg av projektet kommer vi att sammanföra lokala aktörer och forskare från de olika länderna för att dela erfarenheter och diskutera hur sportarrangemangen kan utvecklas. Att det är väldigt olika arrangemang är i sig en styrka i och med att de medverkande kan få influenser från varandra, säger Håkan Appelblad.

För mer information, kontakta gärna:

Håkan Appelblad, universitetslektor i kulturgeografiTelefon: 070-267 93 09
E-post hakan.appelblad@geography.umu.se

Om projektet

Projektet ”THROUGH-JOY: Enhancement of regional attractiveness of northern localities through development of joyful and distinctive sporty hobbies for inhabitants and visitors” är ett nordiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. Det leds av Kokkola University Consortium Chydenius i Karleby i Mellersta Österbotten. Umeå universitet är genom institutionen för geografi och ekonomisk historia ett av de medverkande lärosätena.

Projektets forskarbaserade kartläggningsfas är nu avslutad. Detta har resulterat i en projektrapport som presenterar projektregionerna och de utvalda sportarrangemangen. Nästa fas, utvecklingsdelen, är ett treårigt projekt som planeras starta under 2015. Syftet är att stärka den regionala attraktionskraften i projektregionerna.

Finansiärer är: EU via INTERREG IV A Nord, samt ett antal regionala aktörer från Mellersta Österbotten i Finland, Nordland och Lofotenområdet i Norge samt Umeå universitet, Region Västerbotten, Vindelälvskommunerna (VIKOM) i Sverige.

Läs projektrapporten:

Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness.

Redaktör: Karin Wikman