"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-16

Vinnare och förlorare: klimatförändring kan leda till vegetationsskifte

NYHET Den globala uppvärmningen kan leda till att omfattningen av torra tempererade områden minskar med en tredjedel kombinerat med torka djupare ner i marken under jordbrukets växtsäsong. Det visar ett internationellt forskarlag lett av Geological Survey och medlemmar från sju länder, däribland Scott Wilson från Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet. Resultaten presenteras i Nature Communications.

Forskarna jobbar med superdatoranalyser av klimatförändringars påverkan på torra tempererade områden.

– Omfattningen av vår datormodell är imponerande, ett flertal komponenter i vattnets kretslopp har beräknas dagligen i 30 år på 20 000 platser. Allt detta för att simulera dagens klimat samt 16 möjliga framtida klimat. Variationen av möjliga framtida klimat gav ganska konsekventa resultat, vilket ger resultaten trovärdighet, säger professor Scott Wilson, gästforskare vid Umeå universitet och forskare inom CIRC.

Att förutsäga förändringar i tropiska och subtropiska områden i nederbörd och markfuktighet till följd av den globala uppvärmningen görs med ganska hög säkerhet eftersom markfuktighetsmönstret är nära kopplat till Hadley’s globala luftcirkulation.

Torra prärieområden bredde ut sig med 4–8 procent under 1900-talet och täcker nu 40 procent av den globala markytan. Eftersom det globala klimatet blir allt varmare kommer denna expansion sannolikt att fortsätta.

En stor osäkerhet för framtiden har emellertid fortfarande rått, fram till nyligen, vad gäller torra tempererade områden. Dessa prognosers säkerhet är särskilt viktigt att förbättra eftersom uppvärmning leder till att tempererade områden ersätts av subtropiska områden och det medför förändringar i nederbörd och markfuktighet som har djupgående effekter på ekologiska tjänster till mänskligheten, bland annat bärkraften för vissa tempererade jordbrukssystem.

Professor Scott Wilson, gästforskare vid Umeå universitet och forskare inom CIRC.

Med hjälp av förbättrad superdatormodellering av vattnets rörelse genom ekosystem, baserat på 20 000 platser runt om i världen, minskar nu graden av osäkerhet.

Resultaten tyder på att klimatförändringarna kommer att omvandla stora delar av områden som för närvarande utgörs av tempererade gräsmarker och öknar till subtropiska vegetation med effekter på tillhörande djurliv och befolkningsgrupper.

Mer specifikt förutspår forskarnas en förlust på 15 till 30 procent av de tempererade gräsmarkerna i slutet av seklet med en kraftig ökning av torka djupt ner i jorden. Effekterna kan få stora konsekvenser för mänskligheten.

– Om subtropiska torrområden breder ut sig på bekostnad av tempererade torrmarker skulle kallsäsongsgrödor som vete och potatis inte längre vara ekonomiskt lönsamt. Vidare utgör de subtropiska torra områdena miljöer med grogrund för aggressiva sjukdomar som denguefeber och snäckfeber.

Med tanke på de förväntade förändringarna i torra områden globalt som denna forskning visar på, är det viktigt för beslutsfattare att utveckla strategier för anpassning.

Om CIRC:

Climate Impacts Research Centre (CIRC) bedriver forskning och undervisning med fokus på klimateffekter på akvatiska och terrestra ekosystem i arktiska och alpina miljöer. Forskningen integrerar biogeokemi och ekologi med målet att öka förståelsen för nuvarande och framtida förhållanden. Verksamheten är baserad till Abisko Naturvetenskapliga station, 20 mil norr om polcirkeln (68.35° N, 18.82° E).

www.emg.umu.se/forskning/circ/

Originalpublikation:

Schlaepfer, D. R., J. B. Bradford, W. K. Lauenroth, S. M. Munson, B. Tietjen, S. A. Hall, S. D. Wilson, M. C. Duniway, G. Jia, D. A. Pyke, A. Lkhagva, and K. Jamiyansharav. 2017. Climate change reduces extent of temperate drylands and intensifies drought in deep soils. Nature Communications 8:14196.

dx.doi.org/10.1038/ncomms14196

För mer information, kontakta gärna:

Scott Wilson, Climate Impacts Research Centre, CIRC, Umeå universitet
E-post: scott.wilson.uregina@gmail.com

Redaktör: Ingrid Söderbergh