"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-02

VINNOVA satsar på forskning om barns övervikt

NYHET Christel Larsson är en av tolv kvinnliga forskare som VINNOVA valt att finansiera. Hennes forskning är inriktad mot barns övervikt och fetma. Det är ett problem som snabbt ökar i Sverige och västvärlden. Larsson är forskare vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

VINNOVA:s VINNMER-program syftar till att ge disputerade kvinnliga forskare bättre karriärmöjligheter. Tolv kvinnor får nu upp till halva lönen betald av VINNOVA för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.

– Det känns fantastiskt roligt att få denna möjlighet att stärka forskningsämnet kostvetenskap vid Umeå universitet och jag ser verkligen
fram emot att på plats vid enheten för folkhälsoepidemiologi i Göteborg få samarbeta med kompetenta forskare i Göteborg och att vi gemensamt kan söka nya kunskaper inom CHILD-projektets ram, säger universitetslektor Christel Larsson.

Syftet med CHILD-projektet, Children’s Health - Influences of Lifestyle and Diet, är att öka samarbetet mellan pågående forskningsprojekt och inkludera förebyggande åtgärder för att minska övervikt hos barn samt att utveckla och utvärdera nya metoder för näringsintag hos barn. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Göteborgs universitet, industrin och forskningsinstitut.

– Projektet är viktigt för att få ny kunskap om hur livsstil och kost påverkar barns hälsa och för att utveckla nya verktyg för att mäta näringsintag. Men framför allt att hitta förebyggande åtgärder för att minska såväl barnens lidande som samhällets kostnader, fortsätter Christel Larsson.

Forskare som ingår i samarbetet är Lauren Lissner, Göteborgs universitet, Staffan Mårild, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg, Gabriele Eiben, Göteborgs universitet, Anna Winkvist, Göteborgs universitet, Maria Magnusson, Göteborgs universitet, Maria Nyholm, Skaraborgs insitutet

Läs mer om Christel Larssons forskning
http://www3.umu.se/kost/personal/Larsson_Christel.shtml

Läs mer om VINNMER
http://www.vinnova.se/Verksamhet/Starka-forsknings--och-innovationsmiljoer/VINNMER/

Kontaktperson: Christel Larsson, universitetslektor, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet Mobil: 070-337 08 08
E-post: christel.larsson@kost.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg