"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-28

VINNOVA satsar på tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi

NYHET Innovationssystemet Framtidens Bioraffinaderi har som ett av fyra svenska tillväxtinitiativ vunnit VINNOVAs program VINNVÄXT 2005. Det innebär ett tillskott på 32 miljoner kronor under åtta år för att vidareutveckla Framtidens Bioraffinaderi i regionen Örnsköldsvik-Umeå.

– Umeå erbjuder en unik miljö med Umeå Plant Science Center, UPSC, i kombination med kemisk forskning som är en av världens främsta miljöer för växt- och skogsbioteknik med en kraftfull nysatsning inom skogsorienterad kemi, säger Ulf Edlund, prorektor vid Umeå universitet. För att stärka Örnsköldsviksprofilen storsatsar vi med två nya professurer inom bioraffinaderiområdet till hösten och dessutom planerar vi för ytterligare liknande rekryteringar inom det skogsindustriella området.

Under den senaste tiden har krisrapporterna från skogsindustrin duggat tätt. Ökade råvarukostnader, höjda energipriser, ryska importtullar, konkurrens från lågkostnadsländer och minskad efterfrågan i vissa segment är exempel på bekymmer som drabbar en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Nedläggningar av flera bruk har aviserats den senaste tiden och det spekuleras om ytterligare nedläggningar. Mitt i denna problematiska utveckling spirar optimismen i Örnsköldsvik-Umeåregionen.

Framtidens Bioraffinaderi är ett regionalt tillväxtprojekt som vill skapa nya, gröna värden från skogen. Det handlar om tillverkning av nya produkter, gröna kemikalier och smarta energilösningar som sammantaget ska öka förädlingsvärdet inom industrin. Det handlar också om produktifiering av avfall och kretsloppstänkande. Komponenterna i skogsindustrins produktionsströmmar såsom bark, extraktivämnen, hemicellulosa, cellulosa och lignin är alla spännande råvaror för nytänkande och produktutveckling. – Sveriges mest omfattande och integrerade bioraffinaderi från skogsråvara finns i Örnsköldsvik. Lägger vi till initiativets övriga processindustrier i regionen får vi dessutom ett brett och representativt tvärsnitt av svensk skogsindustri, säger Ola Hildingsson, VD för Domsjö Fabriker AB.
– Vi är naturligtvis nöjda att arbetet inom Framtidens Bioraffinaderi fått detta stöd från VINNOVA, säger Peter Blomqvist, processledare för Framtidens Bioraffinaderi och VD för initiativets värdföretag Processum Biorefinery Initiative AB.

Samarbetet mellan processindustrin i regionen, Kempestiftelserna, Umeå universitet samt länsstyrelse och kommun, kommer att resultera i ytterligare satsningar inom vårt angelägna område.
– Samverkan mellan aktörerna i regionen är omfattande och den samlade styrkan i forskningsresurserna hos företagen och regionens universitet ger oss unika förutsättningar att skapa hållbar tillväxt, säger Sune Wännström, ordförande i Processum och forskningschef vid SEKAB.

Våra möjligheter att samarbeta med marknadens bästa forskare och innovatörer ökar med hjälp av finansieringen från VINNVÄXT.
– Att öka förädlingsvärdet inom de skogsråvarubaserade industrierna och därigenom ersätta de oljebaserade produkterna tillhör vår framtid och är positivt för vår region, säger Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsviks Kommun. På kommun, läns och regionnivå har vi aktivt satsat genom att på olika sätt medverka till utvecklingen av innovationssystemet Framtidens Bioraffinaderi. Det handlar om allt från KomTek till att få fler unga att välja kemiprogrammet i våra gymnasieskolor. Dessutom kommer Botniabanan att knyta ihop inte bara en arbetsmarknadsregion utan även en tillväxtregion.

I Örnsköldsvik förekom redan under efterkrigsåren tillverkning av ”gröna” kemikalier och många hävdar att detta är den svenska kemiindustrins vagga. Idag finns här ett omfattande bioraffinaderi med företag som arbetar med förnybar råvara på en internationell marknad. Här tillverkas dissolvingcellulosa, etanol, etanolderivat och cellulosaderivat förutom skogsindustrins mer traditionella produkter såsom finpapper och pappersmassa. Dessutom verkar ledande konsult-, forsknings- och teknikföretag inom regionen. Framtidens Bioraffinaderi ger också stora möjligheter för innovativa småföretag att utvecklas i samverkan inom bl.a. områdena miljöteknik- och kemi.

Läs mer om VINNVÄXT 2005 på www.vinnova.se.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Blomqvist, processledare Framtidens Bioraffinaderi och VD Processum Biorefinery Initiative AB, tel. 0660 751 83 eller 0708 508554, peter.blomqvist@processum.se

Ola Hildingsson, ledamot i styrgruppen för Framtidens Bioraffinaderi, ordförande i Intresseföreningen Processum och VD Domsjö Fabriker AB, tel. 0660 756 11 eller 070-602 77 99, ola.hildingsson@domsjoe.com

Sune Wännström, ledamot i styrgruppen för Framtidens Bioraffinaderi, ordförande i Processum Biorefinery Initiative AB och forskningschef SEKAB BioFuel Industries AB, tel. 0660 750 95 eller 070-655 47 08, sune.wannstrom@sekab.com

Ulf Edlund, ledamot i styrgruppen för Framtidens Bioraffinaderi och prorektor Umeå universitet, tel. 090 786 69 33 eller 070 320 46 46, ulf.edlund@chem.umu.se

Elvy Söderström, ledamot i styrgruppen för Framtidens Bioraffinaderi och kommunalråd Örnsköldsviks Kommun, tel. 0660 881 57 eller 070 558 81 57 elvy.soderstrom@ornskoldsvik.se)

Framtidens Bioraffinaderi

Framtidens Bioraffinaderi är ett regionalt tillväxtinitiativ för att skapa hållbar tillväxt genom att utveckla ny kunskap och biobaserade s.k. gröna produkter, kemikalier och drivmedel samt nya energilösningar ur industriella procesströmmar. Nyckeln är att nyttja och kombinera dessa strömmar på ett energismart och nyskapande sätt. Framtidens Bioraffinaderi involverar företag, samhällsfunktioner och universitet i Örnsköldsviks- och Umeåregionen som alla står bakom visionen och är redo att ta det nödvändiga steget att möta 2000-talets energi- och klimatutmaningar.
Läs mer på www.bioraffinaderi.se.

Processum Biorefinery Initiative

Processum Biorefinery Initiative ägs av en intresseförening som i dagsläget har 14 medlemsföretag.Processum utvecklar en miljö som ger förutsättningar för tillväxt och nyskapande av högteknologiskt, kunskapsintensivt och forskningsbaserat företagande inom bioraffinaderiområdet. Processum är också ett centrum för samverkan mellan företag och universitet, högskolor och institut med högre utbildning och forskning. På detta sätt bidrar också Processum till kunskapsförsörjning och utveckling i de befintliga företagen. Tonvikten på utvecklingsarbetet ligger på nyttjandet av förnybara råvaror. Processum är värd tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi.
Läs mer på www.processum.se.

Redaktör: Carina Dahlberg