"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-13

Virus utnyttjar kroppens koagulationsfaktorer vid infektion

NYHET Adenovirus använder olika typer av koagulationsfaktorer i kroppen för att infektera celler i exempelvis luftvägar och i tarm. Det visar Mari Nygren i en licentiatuppsats som hon försvarar den 17 maj vid Umeå universitet.

Adenovirusinfektioner är vanliga hos människor, särskilt hos barn där cirka var tionde akut luftvägsinfektion orsakas av adenovirus. Adenovirus ger upphov till milda infektioner hos friska personer, men hos patienter med försvagat immunförsvar så kan dessa infektioner vara dödliga. Olika adenovirus orsakar olika sjukdomar, beroende på vilken typ av cell eller organ som de infekterar. Adenovirus kan därför orsaka infektioner i luftvägar, ögon, tarmar, urinvägar med mera.

Mari Nygren, doktorand vid institutionen för klinisk mikrobiologi, har visat att vissa typer av adenovirus använder koagulationsfaktorer som finns i våra kroppsvätskor för binda till och infektera mänskliga celler.

Utöver att orsaka sjukdom är adenovirus också det virus som oftast används som transportör för att föra in gener in i celler, t ex gener som motverkar cancer in i cancerceller. Det är dock viktigt att först göra viruset ofarligt för friska celler, och därefter ”styra” viruset till sjuka celler.

Ett stort problem med användning av adenovirus inom genterapin är att de inte når fram till sitt målorgan utan fastnar i levern. Andra forskargrupper har tidigare visat att detta beror på att adenovirus binder till en viss koagulationsfaktor som fungerar som brygga mellan virus och leverceller. Mari Nygren visar i sin forskning att många typer av adenovirus kan använda olika typer av koagulationsfaktorer, för infektion av celler i luftvägar och i tarm.

Liknande strategier används sannolikt av många olika typer av virus, och är ett viktigt steg i livscykeln hos olika virus.

Enligt Mari Nygren kan denna kunskap sannolikt bidra till mer effektiv design och utveckling av adenovirus för behandling av olika sjukdomar.

– Resultaten ökar förståelsen för hur virus orsakar sjukdom hos människor, men kunskaperna kan också användas för att utveckla olika former av genterapi, där adenovirus används som transportör av gener. Det handlar exempelvis om behandling för att motverka cancer, ärftliga sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar, säger Mari Nygren.

Mari Nygren (tidigare Jonsson) kommer från Grycksbo i Dalarna och är doktorand vid institutionen för klinisk mikrobiologi, avdelningen för virologi, Umeå universitet. Hon kan nås på: Telefon: 070-438 16 64
E-post: mari.nygren@climi.umu.se

Den 17 maj försvarar Mari Nygren, institutionen för klinisk mikrobiologi, sin licentiatuppsats med den svenska titeln Lösliga komponenter i kroppsvätskor som mediatorer av adenovirusinfektioner. (engelsk titel: Soluble components in body fluids as mediators of adenovirus infections). Huvudhandledare: Niklas Arnberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi.
Evenemanget äger rum den 17 maj klockan 13.00-14.30, Norrlands universitetssjukhus 6A Biomedicinhuset, sal A103 (Astrid Fagreus salen).

Redaktör: Mattias Grundström Mitz