"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-21

Vitaminbehandling ska studeras mot ögonsjukdom

NYHET En svensk studie som leds från Umeå universitet ska undersöka om tillskott av nikotinamid som är en form av B-vitamin kan bli en behandling av ögonsjukdomen glaukom, även kallad grön starr. Idag kan man bara fördröja sjukdomsförloppet genom att sänka trycket i ögat, med droppar, kirurgi eller laser. Nya rön baserade på djurstudier har visat att en form av vitamin B₃ kan skydda synnerven. Nu ska metoden prövas kliniskt på flera platser i landet.

Text: Ola Nilsson

– Glaukom är vanligt och kan leda till grava ögonskador, i värsta fall blindhet. Därför är det mycket välkommet om vi kan hitta flera alternativ eller komplement för behandling, säger Gauti Jóhannesson, docent och överläkare vid Umeå universitet samt Norrlands universitetssjukhus och ansvarig för studien. 

Studien kommer att genomföras på cirka 300 patienter med början i månadsskiftet mars/april. Den genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, S:t Eriks Ögonsjukhus samt ögonkliniker i Göteborg, Malmö, Tranås och Umeå.

Bromsar nedbrytning

Tidigare studier av glaukom på djurmodeller vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus har visat att tillskott av nikotinamid, en form av vitamin B₃, har bromsat de nedbrytande metabola processerna i nervcellerna och därmed skyddat synnerven. Bakgrunden till att nikotinamid kan fungera är att nivån av det närbesläktade ämnet NAD+, nikotinamidadenindinukleotid, i näthinnan minskar när vi åldras. Det leder till att viktiga celler i näthinnan blir känsligare för andra skador, exempelvis genom högt tryck.

– Nikotinamid är en föregångare till NAD+ och tanken är att genom att tillföra nikotinamid, ökas i sin tur mängden NAD+, vilket i djurstudier har visat sig ha en starkt nervskyddande effekt på cellerna i näthinnan, säger Pete Williams, forskargruppsledare Pete Williams vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus.

I en mindre nyligen publicerad klinisk studie från Melbourne i Australien, har forskare även kunnat visa att korttidsbehandling med nikotinamid till och med har kunnat återställa viss redan förlorad synfunktion hos glaukompatienter.

Globalt genombrott

Idag är den enda tillgängliga behandlingen mot glaukom att hålla tillbaka sjukdomsförloppet genom att sänka trycket i ögat, vanligen genom droppar direkt i ögat. Även kirurgi och laser används för att sänka trycket. Men trycksänkande behandling gör bara att nedbrytningen går långsammare.

– Tillskott i form av nikotinamidtabetter är enkelt för den enskilde och billigt för samhället. Många upplever det svårt att droppa i ögonen. Inte minst i utvecklingsländer skulle det vara fördelaktigt med en billig tablettbehandling som kan förvaras i rumstemperatur. Detta kan därför bli ett genombrott för glaukomvården globalt om det fungerar, säger Gauti Jóhannesson.

Den aktuella studien kommer att bli en så kallad randomiserad dubbelblind studie. Personer som nyligen fått diagnosen glaukom kommer att lottas till att antingen få nikotinamid eller verkningslösa placebopiller. Bägge grupperna kommer att kontrolleras regelbundet för att se hur sjukdomen utvecklas. Därutöver kommer en grupp med friska personer att studeras som också erhåller nikotinamid.

Celler förtvinar

Glaukom kallas ibland grön starr, men är en helt annan sjukdom än grå starr, katarakt, som sitter i linsen och kan opereras med byte av lins. Glaukom innebär att celler i näthinnan förtvinar. Det kan med tiden ge allvarliga synskador, i värsta fall blindhet. Sjukdomen har delvis samband med trycket i ögat, men kan även drabba personer med normalt tryck. Ålder och ärftlighet är andra riskfaktorer. Glaukom är den vanligaste orsaken i världen till permanent blindhet. I Sverige har cirka 100 000 personer diagnosen glaukom, men ungefär lika många beräknas ha det utan att ha fått diagnos.

Nikotinamid har trots likheten i namn inget samband med nervgiftet nikotin som finns i tobak. Att röka eller snusa har alltså ingen skyddande effekt vid glaukom.

Kontakt

Gauti Johannesson
Universitetslektor, överläkare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
070-220 07 98