"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-07

VK: Medveten närvaro - träningen som får dig att släppa taget

NYHET Att sitta och tänka på ingenting kan vara riktigt svårt. I dagens VK berättar professor Per Carlbring, institutionen för psykologi, om vilka positiva förändringar livskvaliteten får för människor med ångest av att träna medveten närvaro. Detta utifrån ett forskningsprojekt där kontakten med deltagarna endast har skett via internet.

Vid institutionen för psykologi undersöker man i ett forskningsprojekt via internet, effekten av medveten närvaro hos 91 personer med ångestrelaterade symtom som paniksyndrom, social fobi och allmän ångest. I två månader har de ägnat i snitt tio minuter per dag åt att öva sig i medveten närvaro, och för närvarande sker uppföljinig av resultaten.

Jämfört med tidigare behandlingar fick man ungeför samma positiva förbättringar trots att man denna gång aldrig träffade deltagarna, eftersom studien gjordes helt via internet.

- Ångestnivån, nedstämdheten och sömnsvårigheterna har minskat markant, men kanske viktigast är att livskvaliteten har höjts, säger Per Carlbring.

Läs mer i reportage i den tryckta utgåvan av Västerbottenskuriren, fredag den 7 december 2012.

Redaktör: Anna Svanbeck