"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-29

VK: Nära att Umeå fick en Kumlaanstalt

NYHET Det är svårt att föreställa sig hur staden hade varit om inte Umeå fått universitetet. Det menar statsvetaren Rolf Hugoson som skrivit en ny bok om Umeås historia, de senaste sex decennierna. En händelse som Rolf Hugosson tar upp är bland annat att Umeå på 1960-talet var aktuell för ett högt säkerhetsklassat fängelse typ Kumlaanstalten. Fängelset blev dock inte av på grund av opinionen mot dåtidens kriminalvård. I stället byggdes den anstalt som i dag finns på Östra Ersboda.