"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-29

VK: "Satsa på bild, musik, slöjd och utbilda fler lärare"

NYHET Det är hög tid att lyfta fram de estetiska ämnenas enastående värde för barn och skola, och synliggöra ämnenas betydelse för framtida medborgare och samhälle, menar Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan och Anna Lindqvist, prefekt, estetiska ämnen, båda Umeå universitet, i ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren.

Anna Lindqvist och Maria Löfgren
Ur debattinlägget: "Framstående skolnationer som Finland, Kanada och Sydkorea, med höga resultat i PISA-undersökningarna, satsar på estetiska ämnen.

Ett annat exempel är USA, där stater som främjar estetiska ämnen och utveckling av kreativitet höjer sinaskolresultat, i jämförelse med de som inte gör det. Slutsatsen är därför otvetydig – välutbildade lärare i estetiska ämnen, och hög kvalitet i både undervisning och bedömning, är av största vikt för framtidens skola och samhälle".

Läs hela debattinlägget på vk.se

Redaktör: Per Melander