"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-24

VK.se: Idrotten demokratisk trots låg närvaro på årsmöten

NYHET Nyligen publicerades en antologi som Centrum för idrottsforskning tagit fram. Ett av bidragen i antologin är skriven av Umeåforskarna Jonny Hjelm, Maria Rönnlund och Sofia Isberg. Umeåtrion har studerat tre olika former av föreningar, resultatet visar att idrotten kan vara demokratisk trots låg närvaro på föreningarnas årsmöten.

Idrottsföreningens isolerade öar

Reportage i VK 160520

Det är vanligt förekommande att det genomförs studier av olika idrottsföreteelser, men just idrottsföreningar är ett försummat område. Enligt Johnny Hjelm, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, handlar de flesta undersökningar om individuella individers idrottande. Tillsammans med Maria Rönnlund, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, och Sofia Isberg har han skrivit ett bidrag ”Idrottsföreningens isolerade öar” till den ny publicerade antologi som Centrum för idrottsforskning (CIF) har tagit fram.

Många nöjda med sin förenings verksamhet

Idrottsrörelsen får årligen cirka sju miljarder i statliga bidrag. Vad får man för pengarna och hur fungerar föreningarna demokratiskt? Hjelms forskargrupp har undersökt tre olika former av föreningar. En kallar de ”byaföreningen”, en annan ”utbildningsföreningen” och den tredje ”elitföreningen”. Forskargruppen har intervjuat cirka 60 personer i olika befattningar inom dessa tre typer av idrottsföreningar och resultaten visar att de flesta är nöjda med hur det fungerar.

Idrottens isolerade öar handlar om att varje lag i föreningen bli en liten ö inneslutande den egna verksamheten och att företagsledningen blir något av en egen ö. Forskargruppen menar att den låga närvaron vid till exempel årsmöten inte behöver visa på dåligt engagemang och icke fungerande demokrati. Det kan vara så att medlemmarna är nöjda med verksamheten och därför inte behöver vara med på den typen av möten.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson