"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-07

VR-medel för skolmiljöer i ett nordiskt perspektiv

NYHET Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Umeå universitet nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medlen ges för en serie workshops på temat "Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv", i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Högskolan i Gävle och Universitet i Oslo.

Deltagare från Umeå universitet är Maria Rönnlund, forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap med intresse för utbildningsmiljöer. Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES. Nätverksbidraget från Vetenskapsrådet är på 434 000 SEK och projektet löper på två år.

För mer information, kontakta gärna: 

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapTelefon: 090-786 58 61
E-post:maria.ronnlund@umu.se

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund