"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-02

VR-medel till forskningsprojekt inom natur- och teknikvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat 66,121 miljoner kronor till 20 forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap vid Umeå universitet. Besluten gäller projekt- och etableringsbidrag.

Text: Ingrid Söderbergh

Totalt nationellt inkom 1682 ansökningar till projektbidrag och etableringsbidrag, av dem beviljades 325, vilket ger en sammanvägd beviljandegrad på 19 procent för de två bidragsformerna. Beviljandegraden var 19 procent för både kvinnor och män.

Totalt beviljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017-2021.

I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå universitet på en sjundeplats för utdelningar inom natur- och teknikvetenskap.

Beviljade medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap:

Catherine Bellini får 3 420 000 kronor i projektbidrag för projektet Reglering av adventivrotsinitiering hos Arabidospsis thaliana: att dekryptera den ökande komplexiteten i molekylära interaktioner

Erik Björn får 3 480 000 kronor i projektbidrag för projektet Mekanismer för upptag av kvicksilver i metylerande bakterier – omvärdering av tiolföreningars funktion

Erik Chorell får 3 466 000 kronor i etableringsbidrag för projektet Utveckling av små molekyler som selektivt stabiliserar G-quadruplex DNA för att studera dess biologiska funktioner och läkemedelspotential

Ludvig Edman får 3 200 000 kronor i projektbidrag för projektet Utvecklande av rationella designkritera för en effektiv, ljusstark och miljövänlig ljus-emitterande elektrokemisk cell

Vasili Hauryliuk får 3 000 000 kronor i projektbidrag för projektet Funktionen av RNA-bindande alarmonsyntetas enzymer i reglering av bakteriell fysiologi

Erik Johansson får 3 600 000 kronor i projektbidrag för projektet Mekanismen med vilken leading-strand byggs

Jonatan Klaminder får 3 480 000 kronor i projektbidrag för projektet Historiskt DNA i sediment kan avslöja processerna bakom omfattande vattenkemiförändringar i Fennoskandia

Mats G. Larson får 2 800 000 kronor i projektbidrag för projektet Skurna finita element metoder för partiella differential ekvationer på rörliga områden

Ludvig Lizana får 3 200 000 kronor i projektbidrag för projektet Modellering av genomets 3D struktur

Richard Lundmark får 3 900 000 kronor i projektbidrag för projektet Molekylära mekanismer för bildandet av stabila membranvesiklar i celler

André Massing får 3 000 000 kronor i etableringsbidrag för projektet Skurna diskontinuerliga metoder för komplexa multidimensionella multifysik flöden

Tracy Nissan får 3 125 000 kronor i projektbidrag för projektet mRNA stabilitet och dess påverkan på stress och åldrande

Johan Olofsson får 3 500 000 kronor i projektbidrag för projektet En egenskapsbaserad förståelse av växt-herbivorinteraktioner

Yuri Schwartz får 3 200 000 kronor i projektbidrag för projektet Modifierade histoners roll i den epigenetiska avstängning av gener som Polycomb proteiner ansvarar för

Nils Skoglund får 3 200 000 kronor i etableringsbidrag för projektet Grundläggande studier av kemisk speciation i askfraktioner från termisk omvandling av biomassa och restströmmar med särskilt fokus på fosfater och tungmetaller

Alexandr Talyzin får 3 300 000 kronor i projektbidrag för projektet Grafen relaterad material för superkondensatorer

Xiao-Ru Wang får 3 250 000 kronor i projektbidrag för projektet Dynamik hos hybrid artbildning och anpassning till extrema miljöer

Magnus Wolf-Watz får 3 200 000 kronor i projektbidrag för projektet Dynamik hos det enzymatiska Michaelis komplexet

Thomas Wågberg får 3 600 000 kronor i projektbidrag för projektet Design och framställning av modellsystem på nanoskalan för studier av laddningsmobilitet och laddningsöverföring

Anders Wåhlin får 3 200 000 kronor i etableringsbidrag för projektet Förstorade artärpulsationer, nedsatt kärlfunktion och skador på hjärnans funktionella nätverk - nya metoder för undersökningar av ett patologiskt händelseförlopp

Mer information om bidragsbeslutet

x