"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-28 Uppdaterad: 2023-10-17, 07:44

VR-miljoner till medicinsk forskning i Umeå

NYHET Forskning vid Umeå universitet får totalt 48 300 000 kronor i bidrag i Vetenskapsrådets tilldelningar 2021 för Medicin och hälsa respektive Proof of Concept inom infektionsområdet.

Text: Ola Nilsson
 • Kemal Avican beviljas 6 000 000 kr i etableringsbidrag 2021-2023 till projektet Klargöra patogeners anpassningsmekanismer med systembiologi och artificiell intelligens för nya strategier att bekämpa infektioner.

 • Elin Chorell beviljas 6 000 000 kr i etableringsbidrag 2022-2025 för projektet Fosfolipidmetabolismens roll i typ 2 diabetes utveckling.

 • Helena Edlund  5 200 000 kr i projektbidrag 2022-2025 för Dysglykemi och IAPP/alpha-synuclein interaktioner: utlösande faktorer bakom amyloidbildning i beta-celler och utveckling av typ2 diabetes?

 • Teresa Frisan  3 900 000 kr projektbidrag 2022-2024 för Bacterial genotoxin-induced cellular senescence: a trojan horse in infection biology?

 • Ulf Gunnarsson 2 400 000 kr i projektbidrag 2022-2024 för Bukväggsdefekter - kirurgiska innovationer baserat på biologiska interaktioner.

 • Eva Henje  2 400 000 kr i projektbidrag 2022-2024 för Klinisk effekt av Training for Awareness Resilience and Action (TARA) jämfört med standardbehandling för tonåringar och unga vuxna med depression – en randomiserad kontrollerad prövning.

 • Erik Johansson 5 200 000 kr i projektbidrag 2022-2025 för Att kopiera DNA med hög noggrannhet  – cancer-associerade förändringar i DNA polymeras epsilon.

 • Per Petersson 4 800 000 kr i projektbidrag 2022-2025 för Corticostriatala kretsarnas funktion i den friska och sjuka hjärnan.

 • Nasim Sabouri 4 800 000 kr i projektbidrag 2022-2025 för Identifiering och mekanistiska studier av proteiner som binder till fyrsträngade DNA- och RNA-strukturer och deras roll i hälsa och sjukdom.

 • Christina West  3 600 000 kr i projektbidrag 2021-2023 Avgörande faktorer för mikrobiotans utveckling och koppling till allergi-risk under barndomen före och under covid-19 pandemin.
 • Niklas Arnberg beviljas i kategorin Proof of concept 2 000 000 kr för Utvärdering av kolhydrat-baserade antivirala föreningar mot pandemiska virus.

 • Magnus Evander 2 000 0000 kr för Utveckling av antiviraler mot Rift Valleyfeber-virus.

Sammanlagt delar Vetenskapsrådet denna gång ut 1 120 000 000 kronor till projekt på landets alla lärosäten. Av alla ansökningar var det 19 procent som beviljades bidrag.

Till VR:s beslut om tilldelning Medicin och hälsa
Till VR:s beslut om tilldelning Proof of Concept inom infektion

Kontakt