"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-03

Wallander-stipendium till Umeåforskare

NYHET Herman Stål, universitetslektor vid Handelshögskolan, har fått ett Wallander-stipendium på närmare 1,5 miljoner kronor. Stipendiet får han för sin avhandling som bygger på två fallstudier av förändringsprojekt kopplat till Statens jordbruksverk.

– Det känns mycket hedrande att motta detta stipendium. Jag vill passa på att tacka för det fina stöd jag har fått från mina handledare och övriga forskare inom RiseB under mitt avhandlingsarbete. Jag ser framemot att fortsätta min forskning om hållbart entreprenörskap och hållbara affärsmodeller, säger Herman Stål.

Wallander-stipendierna är avsedda för att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendiet ger Herman Stål möjlighet att, under tre år, ytterligare fördjupa sina studier inom området hållbart entreprenörskap och hållbara affärsmodeller. Forskningen kommer att ske inom ramen för forskargruppen for etik och hållbarhet, RiseB, vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Herman Stål disputerade i våras med sin avhandling där han analyserade tröghet och förändring kopplat till minskning av växthusgasutsläpp, inom svensk matproduktion. Att förändra hur vi producerar mat är viktigt givet 2-graders målet, eftersom växande befolkning och ambitionen att producera mer biobränslen, parat med relativt stora utsläpp från djurhållning och kvävetillförsel, driver på utsläppsökningarna. Avhandlingen visar att mycket av det förändringsarbete som bedrivs domineras av föreställningen att ökad effektivitet är vägen framåt.

– Snarare än att försöka förändra vad man gör försöker man att förändra hur man gör det och hur man pratar om det. Sådana åtgärder är dock otillräckliga, eftersom effektivitetsvinster äts upp av tillväxten. Istället behövs sannolikt nya och radikalt förändrade praktiker och affärsmodeller som kan spridas och inspirera till förändring globalt, menar Herman.

Herman Ståls avhandling heter Inertia and practice change related to greenhouse gas reduction. De två fallstudierna har analyserats med hjälp av institutionell teori och presenterats i fyra vetenskapliga artiklar.

Redaktör: Eva Stoianov