"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-19

Wallanderstipendier till forskare

NYHET Ett stort grattis till Giulia Giunti (företagsekonomi), Stefanie Heidrich (nationalekonomi) samt David Sundström (nationalekonomi) som tilldelats Wallanderstipendier för deras avhandlingar. Stefanie Heidrich, disputerade här på Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi men är numera vid Linnéuniversitetet.

Anslag till ekonomisk forskning

Vid sitt höstsammanträde har forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse tilldelat 22 nya doktorer Wallanderstipendier för deras framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år. Stiftelserna har under 2016 totalt utdelat 190 miljoner kronor till ekonomisk forskning.

Titlar:

Giunti, Giulia: Effekten av ökad standards flexibilitet på företagsrapportering. En jämnförelse av introduktionen av IFRS 8 i U.K. Tyskland, Frankrike och Italien och deras på verkan på segmentinformation. Engelsk titel: The impact of increased standard flexibility on disclosure practices: a comparison of the introduction of IFRS 8 in the UK, Germany, France and Italy and its impact on companies' segment disclosures

Heidrich, Stefanie: Essäer kring inkomstmobilitet, geografisk mobilitet och utbildning. Engelsk titel: Essays on Intergenerational Income mobility, Geographical Mobility, and Education.

Sundström, David: Specifikation av och inferens i några ekonometriska modeller för offentliga upphandlingar. Engelsk titel: On Specification and Inference in the Econometrics of Public Procurement.

Anslag hösten 2016