"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-19

Wallenbergs stiftelse stöttar Umeå universitets kemisatsning

NYHET Umeå universitet har utannonserat sju professurer med målet att stärka sin nationella och internationella position inom kemiområdet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har nu beviljat 13,5 miljoner kronor i startpaket till professorerna.

För att kunna attrahera högt kvalificerade sökande har Umeå universitet erbjudit de sökande mycket goda villkor. Ett sådant är att ge de blivande professorerna medel till omfattande startpaket. Förutom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar även Umeå universitet och Kempestiftelserna med medel till startpaketen och de blivande professorerna kommer tack vare detta att kunna köpa in högklassig experimentell utrustning.

I startpaketen ingår även 16 doktorandbefattningar samt ett antal postdoktorsbefattningar. Sista ansökningsdag till professurerna var den 31 maj. Totalt har över 100 personer lämnat in ansökningar. De sökande kommer både från Sverige andra länder, bl.a. Tyskland, USA, Storbritannien och Österrike.

– De goda villkor som vi erbjuder har gett resultat. Det finns många intressanta sökande som vill ta del av vår satsning, säger Hans Wolf-Watz, vetenskaplig ledare för Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, och den person som leder rekryteringsarbetet.

För ytterligare information, kontakta: Hans Wolf-Watz, vetenskaplig ledare för KBC Telefon: 090-785 25 30, 070-65 20 652

E-post: hans.wolf-watz@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman