"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-31

Wallenbergstiftelse ger 20 miljoner kronor till domteater i Umeå

NYHET Umevatoriet får i en jubileumsdonation 20 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till en så kallad domteater – en kunskapsfarkost där besökarna kan resa in i universum, människokroppen eller till andra oåtkomliga platser och situationer. Syftet med satsningen som går till totalt fem science center i Sverige är att öka intresset för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga.

Jubileumsdonationen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer att gå till uppbyggnaden av en så kallad domteater i Sliperiet, motsvarande den som finns vid Norrköpings visualiseringscenter. Foto: Norrköpings visualiseringscenter.

Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Landets Science centers fyller en viktig funktion genom att de på ett lekfullt sätt åskådliggör och väcker nyfikenhet för vetenskaplig forskning. Det är viktigt att de också får en möjlighet att göra det med hjälp av den senaste tekniken inom området, både för att den i sig är en del av vetenskapen och för att locka så många besökare som möjligt, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

En för Sverige speciellt stor utmaning ligger i att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap bland barn och ungdomar för att möta de stora samhällsutmaningarna. För att Sverige ska kunna bibehålla den höga kompetensnivå som krävs för att fortsatt utvecklas som en kunskapsdriven nation med ett näringsliv som bygger på spetsteknologi krävs stora insatser inom utbildning och kunskapsförmedling i regionen och nationellt.

I Umeå går anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till Umevatoriet som nu alltså får möjlighet att utveckla verksamheten med en ny domteater. Verksamheten vid Umevatoriet planerar nu dessutom för en flytt från Umestan till Sliperiet vid Konstnärligt Campus.

– Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är ett väldigt viktigt tillskott som nu gör det möjligt att förverkliga visionerna om ett fullskaligt science center i Umeå. Medlen faller väl in i den utvecklingsfas som verksamheten befinner sig i med både vidareutveckling och flytt av verksamheten till nya lokaler, säger Anders Fällström, som är ordförande i projektgruppen för Umeå Science Center.

Tanken är att det nya science centret vid Sliperiet ska nå ett antal målgrupper i form av barn och ungdomar, lärare och förskollärare, forskare och studenter, företag och organisationer, makers, kreatörer, konstnärer och innovatörer, samt allmänheten.

– I och med anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse möjliggörs den vision om att skapa en verksamhet som endast kan motsvaras av ett fåtal internationella miljöer vid exempelvis MIT, Stanford och Heidenplanetariet. Vi ser fram emot en utökad kontakt med dessa miljöer, liksom med Nordens Science Center-förening (NSC) och ett antal miljöer i Japan där man bedriver motsvarande verksamhet, säger Annika Kjellsson Lind, verksamhetschef vid Umevatoriet.

På nationell nivå är naturliga samarbetsparter de science centers som tillsammans med Umevatoriet nu får anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Se pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet, samt ordförande i Umevatoriets styrelseTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Annika Kjellsson Lind, verksamhetschef, Umevatoriet, Umeå universitetTelefon: 070-304 66 70
E-post: annika.kjellsson-lind@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz