"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-21

Warfvinges resestipendium till Staffan Berglund

NYHET Medicinska fakulteten vid Umeå universitet tilldelar Staffan Berglund Lars Warfvinges resestipendium. Stipendiet, som delas ut vid universitetets årshögtid, uppgår till 47 000 kronor.

Lars Warfvinges stipendium kan inte sökas, utan ska tilldelas författaren av den värdefullaste gradualavhandlingen vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, under den senaste treårsperioden. Stipendiet ska bland annat användas för finansiering av resor till olika vetenskapliga möten.

Staffan Berglund är barnläkare och disputerade i mars 2012 med en avhandling där två av artiklarna har publicerats i tidskriften Pediatrics, som är den högst rankade pediatriska tidskriften och en artikel har publicerats i American Journal of Clinical Nutrition, som är den högst rankade tidskriften inom nutritionsforskning. I avhandlingen visade han bland annat att barn med marginellt låg födelsevikt har stor risk för järnbrist under det första levnadsåret och även fyra gånger ökad risk för beteendeproblem i treårsåldern om de inte får järntillskott under de första levnadsmånaderna.

I samarbete med Svenska barnläkarföreningen och Svensk förening för neonatologi har Staffan Berglund skrivit nationella riktlinjer som innebär att dessa barn kommer att få järntillskott, vilket kommer att leda till förbättrad hälsa hos denna riskgrupp.

Staffan Berglund är barnläkare och forskare vid institutionen för klinisk medicin, Umeå universitet, avdelningen för pediatrik. Han kan nås på:
Telefon: 090-785 23 70, 070-395 67 67
E-post: staffan.berglund@pediatri.umu.se.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz