"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-19

Webbenkät om elbilar: ett samarbete mellan Bilprovningen och RiseB

NYHET Det diskuteras just nu en hel del kring elbilar och regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Men vad tycker dagens bilister? Forskare vid RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet har i samarbete med Bilprovningen tagit fram en webbenkät som nu genomförs via Bilprovningens hemsida.

Webbenkäten som handlar om bilisters syn på elbilar och en fossiloberoende fordonsflotta är en del i ett forskningsprojekt kring elbilar vid RiseB. Resultaten kommer att redovisas på Bilprovningens hemsida då undersökningen är klar.

Den korta webbenkäten som nu genomförs på Bilprovningens hemsida kommer att följas av en längre enkät under hösten till de som väljer att delta.

Frågor kring enkäten besvaras av Zeinab Rezvani, doktorand, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Mer om Bilprovningen.

Mer om Institutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB).

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb/