"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-16

Webbinarium om CBRN-hot gav stort gensvar

NYHET Varje år presenterar Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, Europeiska CBRNE-centrets partnerorganisation, en rapport avseende CBRN-hot från icke-statliga aktörer. Under onsdagen bjöds relevanta aktörer in till ett webbinarium där analytikern Magnus Normark presenterade innehållet av den senaste rapporten.

Text: Lisa Hermansson

I spåren av pandemin har det krävts alternativa sätt att nätverka och engagera, en utveckling som Europeiska CBRNE-centret har följt och anpassat verksamheten för. Ett av centrets initiativ för att bidra till nätverkande var att under onsdagseftermiddagen bjuda in till ett webbinarium om CBRN-hot för relevanta aktörer. Under webbinariet fick FOIs analytiker Magnus Normark presentera rapporten "CBRN Threats and Incidents Involving Non-state Actors" för 2020. Under webbinariet deltog drygt 35 personer från bland annat organisationer, myndigheter och regioner. Webbinariet fick stort och positivt gensvar från de inbjudna aktörerna och Europeiska CBRNE-centret har ambitionen att fortsätta med detta initiativ i varierande format och med passande målgrupp för det aktuella tillfället. 

Intresserade individer kan ta del av FOIs rapport om CBRN-hot här. Den som har förslag eller idéer angående intressanta presentationer eller själv vill presentera något som rör CBRNE eller samhällssäkerhet, kan kontakta cbrnecenter@umu.se