"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-23

Workshop inom verksamhetsmodellering

NYHET Informatik arrangerade workshop med enhetschefer från länsstyrelsen som deltagare. Workshopen pågick under en heldag och resulterade i goda erfarenhetsutbyten.

Ett 30-tal enhetschefer från Länsstyrelsen i Västerbotten besökte Informatik under onsdagen för att delta i en serie aktiviteter inom verksamhetsmodellering. Under workshopen hade Länsstyrelsen tagit med sig sina egna case att jobba utifrån. Ulf Hedestig och Mikael Söderström, institutionen för Informatik, som höll i dagen, introducerade deltagarna för verktyg och metoder att analysera de olika casen med.  

Både Ulf och Mikael tycker att det var en mycket givande dag, där de fick ta del av olika typer av processer och aktiviteter att genomlysa.

– Det är fantastiskt kul att så många chefer från en och samma organisation så villigt är med och aktivt försöker sätta sig in metodiken att analysera sina egna processer, kommenterar Ulf Hedestig.

– Bara under en och samma dag hann många faktiskt göra ett helt kartläggningsarbete  med sina egna processer, fortsätter Mikael Söderström.

Workshopsserien kommer att pågå under en tvåmånadersperiod, som varvas med träffar på campus och med coachingträffar på respektive arbetsplats. Det hela kommer att avslutas under april månad med ett seminarium där deltagare redovisar utfallet av de processkartläggningar och erfarenheter som Länsstyrelsen har gjort.

Redaktör: Fanny Routovaara