"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-20

Workshop kring simuleringsteknologi med människan i fokus

NYHET Torsdagen den 26/4 hölls första workshopen i projekt Simovate. Det genomgående temat var tillgängliggörande av avancerad simuleringsteknik för andra än simuleringsspecialister.

Vid workshopen presenterades prototyper på tekniska lösningar för interoperabilitet mellan olika typer av simuleringsmetoder och nya gränssnitt för modellera och editera simulatorer för att skapa en mer kreativt och effektiv arbetsprocess i simuleringsstudier av tidiga koncept och prototyper – och inte minst möjliggöra helt nya typer av studier och arbetssätt. Vidare presenterades planer och tidiga resultat på tillämpning av de nya teknologierna i skarpa produkt- och processutvecklingsprojekt, bl.a., nya gruvfordon, produktion av mineralpellets och stödsystem för förare av lastbilar och arbetsmaskiner.

Workshopen hade sammanlagt 30 deltagare från Simovate-konsortiet som består i [lista i alfabetisk ordning] Umeå universitet och Linköpings universitet. Från Näringslivet deltog representanter för Atlas Copco, Volvo CE, Volvo Lastvagnar, Skogforsk, Oryx, Algoryx, LKAB, Enmesh, SKF, Optimation, Modelon.

Projektet Simovate syftar till att radikalt effektivisera simulerings- och simulatorbaserat utvecklingsarbete och produktframtagning inom fordons-, verkstads och processindustri. Målet är en plattform och arbetsmetodik för hanteringen av data och modeller som sträcker sig över hela framtagningsprocessen idé, koncept, system, träning och marknadsföring.

Projektet ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation – Fas B och har en budget på 20 MSEK under 2013-2014 varav industriparterna står för hälften.

Redaktör: Mats Johansson