"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-07

Workshop om Environmental Posthumanities

NYHET Martin Hultman, idé- och miljöhistoriker, Umeå Universitet, organiserar tillsammans med institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), Linköpings Universitet, den 15-16 oktober en internationell workshop om Environmental Posthumanities.

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har under de senaste åren korsbefruktats och utmanats av posthumanistiska samt nymateriella teorier vilka fokuserar förståelsen av hur det materiella har en intim inneboende förbindelse med det meningsskapade.

Att tala om verklighet har gått från att vara något som undviks eller avfärdats som socialt konstruerat till att återigen vara akut; inte minst tydligt med klimatfrågan.

– Posthumaniora betecknar ett förnyat intresse kring historicitet, hur kvasi-objekt i ständig förändring re-konfigureras och därmed får andra effekter, menar idé- och miljöhistorikern Martin Hultman.

Denna workshop samlar några av Sveriges och världens mest erkända forskare inom miljöområdet som använder sig av posthumanistiska begrepp och teorier för att skapa excellent kvalitét på artiklar, bokkapitel och ansökningar.

Bland annat deltar världens första professor i Environmental Humanities, Owain Jones från Bath University och biträdande lektor Jennie Olofsson, Humlab, Umeå Universitet.  Workshopen består av text- och teoridiskussioner för en inbjuden grupp forskare.

Workshopen avslutas med en öppen paneldiskussion klockan 13-15 torsdagen den 16 oktober i Norrköping till vilken studenter, forskare och intresserad allmänhet bjuds in.

Arrangemanget har möjliggjorts med ett internationaliseringsstöd från Humanistiska fakulteten. 

Kontakt:

Marin Hultman, 090-786 54 59, martin.hultman@umu.se

Redaktör: Per Melander