"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-03

Workshop om jämställdhetsforskning i den arktiska regionen

NYHET Den 6-8 maj är juridiskt forum värd för en workshop som initierats av ett nätverk av genusrättsforskare i den arktiska regionen.

Nätverket kallar sig TUAK eftersom det startade inom ramen för universitets trepartssamarbete med Tromsö, Umeå och Archangelsk, som sedan kopplades till forskare i Kanada. TUAK-nätverket vill samla och utveckla genusforskning med anknytning till den arktiska regionen. Workshopen har titeln Gender and Arctic Directions.

– Vi hoppas att dessa dagar kan öka insikten att jämställdhet är en central fråga för den arktiska regionens fortsatta potential för ekonomisk tillväxt och socio-kulturell utveckling, säger Åsa Gunnarsson, professor vid juridiskt forum. I forskningssamarbetet har vi definierat flera viktiga frågor som är av särskild regional betydelse. Rättsliga frågor kring internationella äktenskap, trafficking och migration präglas av den arktiska situationen när det gäller de stora skillnaderna i levnadsstandard, klimatets sårbarhet och könssegregerade livs- och arbetsvillkor. Det finns också ett gemensamt regionalt intresse för att samarbeta kring det rättsliga och politiska ramverken för att hantera våld i nära relationer. På den här workshopen kommer vi för första gången lyfta fram urfolkskvinnornas rättsliga ställning, vilket är ett obeforskat fält.

Det finns ett stort intresse för jämställdhetsfrågorna i den arktiska regionen. På workshopen kommer en representant från Sveriges ordförandeskap för Arktiska rådet att närvara. Rådet inrättades genom Ottawa deklarationen från 1996 och är ett mellanstatlig forum för samarbete om gemensamma frågor mellan de åtta länder som har landområden som ingår i den arktiska regionen. Ordförandeskapet roterar mellan länderna. Sverige lämnar över sitt ordförandeskap till Kanada under rådets möte i Kiruna nu i maj. Några av forskarna i TUAK-nätverket har bjudits in till en panel som ska debattera jämställdheten i den arktiska regionen.

Se hela programmet

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Gunnarsson, professor vid juridiskt forum, Umeå universitet Telefon: 786 59 31
E-post: asa.gunnarsson@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov