"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-21

Ytterligare 13 miljoner till Humlab och forskningsområdet Humaniora och IT

NYHET Nu görs en omfattande satsning på forskning inom humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. Det innebär 13 nya miljoner för utrustning och forskartjänster vid Humlab, som nyligen också beviljades miljonbelopp för EU-projektet QVIZ.

Området Humaniora och informationsteknik är ett växande forskningsområde vid universitetets humanistiska fakultet. Många humanistiska ämnen är redan idag involverade i forskningen, som till exempel undersöker samspelet mellan människa och informationsteknik, datorspelskultur, språk i bloggar och chattar, elektronisk litteratur och nya sätt att tillgängliggöra vårt kulturarv.

Som nod för forskning och utveckling inom området finns Humlab, en mötesplats där humaniora och kultur samverkar med modern informations- och medieteknik, både reellt och virtuellt. Här möts idéer från olika tidsepoker, kulturer, miljöer och vetenskapsområden. Humlab har utvecklats till en framstående och spännande miljö som har fått goda internationella utvärderingar. Nyligen beviljades nära 15 EU-miljoner till ett projekt koordinerat av Humlab och nu satsas nästan lika mycket för att skapa en internationell forskningsmiljö kring laboratoriet. Totalt rör det sig om drygt 13 miljoner kr.

– Det här är jätteroligt, säger Patrik Svensson, föreståndare för Humlab. Det är en kraftfull satsning som betyder mycket för det långsiktiga arbetet med att skapa en internationellt ledande forskningsmiljö för humaniora och informationsteknik.

Satsningen är speciellt inriktad på områdena elektronisk litteratur, deltagande medier, det digitala kulturarvet och digital konst. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 8 miljoner kronor som främst kommer att användas till avancerad display- och interaktionsutrustning i en ny del av Humlab. Kempestiftelserna beviljar 1,6 miljoner kronor för att knyta ett antal internationella gästforskare till Humlab. Dessutom gör universitetet en strategisk extrasatsning på 3,5 miljoner kronor på forskningsområdet, pengar som ska användas till både forskning och utrustning.

– Att vi på det här sättet lyckas få ett samspel mellan olika sorters resurser är mycket glädjande, säger dekanus Britta Lundgren.

Utvecklingen av HUMlabs miljö gynnar flera av fakultetens institutioner och har stor betydelse för samarbetet över fakultetsgränserna. Satsningen stärker Umeås position inom ett växande och viktigt forskningsområde.

HUMlab: www.humlab.umu.se

För mer information eller intervju, kontakta gärna projektledaren Patrik Svensson, föreståndare vid Humlab. Patrik reser onsdagen den 21 juni, men kl 13–15 kan han nås via mobiltelefonen, tel 070-397 84 66. Övriga tider nås han på tel 090-786 79 13, eller
e-post patrik.svensson@humlab.umu.se.

Det går också bra att kontakta överbibliotekarie/projektledare Kjell Jonsson, ordförande i Humlabs styrgrupp, på tel 090-786 96 80.

Redaktör: Helena Vejbrink